Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Waals Gewest: kwaliteitsverbetering van het kadastrale percelenplan

Inhoudelijk

Dit proces van kwaliteitsverbetering, gepland over een periode van 10 jaar (2014-2024), wordt intern uitgevoerd bij de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). Ze bestaat uit het herpositioneren van de gegevens van het kadastrale percelenplan (per percelenblok) op basis van onder andere informatie afkomstig van gewestelijke referentiebestanden (PICC en orthofoto’s). Het volledige gewest moet behandeld zijn tegen begin 2025.

U kunt de planning voor de verschillende gemeenten vinden op  Carte_Planning_NMAW (PDF, 3.53 MB).

Vanaf de fiscale toestand 01.01.2021 wordt het proces van de kwaliteitsverbetering afgewerkt door de integratie van geometrische weergave in 2D van de gebouwen (zoals bepaald door de gewesten) in het kadastrale percelenplan.

Resultaat

Het eindresultaat van dit project is één (verbeterde) percelenkaart met, voor elk kadastraal perceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Er wordt gestreefd naar een geometrische nauwkeurigheid van de perceelsgrenzen die in lijn is met de Europese INSPIRE-aanbevelingen, namelijk 1 meter in stedelijk gebied en 2,5 meter in landelijk gebied. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaart geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen.

Eenmaal de AAPD de dataset van het Waals Gewest (PICC) geïntegreerd heeft, zal de weergave van de gebouwen op het kadastrale percelenplan vervangen worden door de geometrische weergave in 2D van de gebouwen zoals bepaald door de gewesten.