Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versie 1.1.12

Overzicht wijzigingen

Toevoegen WMS/WMTS

Wijzigingen

Reeds in vorige versies was het mogelijk om, onder de vorm van webservices, data van andere organisaties of eigen data toe te voegen aan de kaart via een url. Om dit nog gemakkelijker te maken voor de gebruikers is er een voorgedefinieerde lijst toegevoegd met enkele veelgebruikte webservices.

Klik op het icoontje TOC aan de rechterkant van het scherm. Kies vervolgens voor Gegevens Toevoegen.

Vouw het gedeelte Toevoegen WMS/WMTS open door op het driehoekje te klikken. U hebt de keuze tussen 2 mogelijkheden:

 • Een of meerdere voorgestelde webservices toevoegen aan de kaart door te klikken op het plusicoon.
 • Zelf een WMS/WMTS toevoegen door de url in te geven.

Opmerking

 • Interne medewerkers krijgen nog enkele items extra te zien als ze ingelogd zijn.
 • De lagen van de webservices worden onder de lagen van het kadastrale percelenplan gelegd. Daardoor kunnen sommige objecten verborgen worden door de objecten van het kadastrale percelenplan. U kunt dat eenvoudig testen door enkele lagen van het percelenplan even uit te vinken.

Historiek

Wijzigingen

Via de TOC (=Table Of Content) was het al mogelijk om de fiscale situaties 2016 en 2017 toe te voegen aan de kaart. In deze nieuwe versie worden nu ook alle fiscale situaties vanaf 2005 tot 2020 ter beschikking gesteld. Eerst zullen de situaties 2018 en 2019 opgenomen worden in de lijst. In de loop van januari 2021 zullen ook de andere toestanden toegevoegd worden.

Om een fiscale situatie toe te voegen aan de kaart klikt u op het icoontje TOC aan de rechterkant van het scherm. Kies vervolgens voor Gegevens Toevoegen.

Vouw de lijst Historiek open door op het driehoekje ernaast te klikken. De beschikbare fiscale situaties worden getoond. Voeg één of meer situaties toe aan de kaart door op het plusicoon te klikken.

Selecteren van percelen die volledig omringd worden door een ander perceel

Opgelost probleem

Op het kadastrale percelenplan bevinden zich op sommige plaatsen percelen of groepen percelen die volledig omringd worden door een ander perceel. Wanneer u op basis van het perceelnummer (onder andere Snelzoeken op CaPaKey) een perceel zocht dat omringd wordt door een ander perceel, werd vaak het omringende perceel geselecteerd in plaats van het gevraagde perceel.

Dat probleem werd opgelost. Als u nu een perceel zoekt op basis van het perceelnummer, dan wordt het gevraagde perceel aangeduid met een blauwe omlijning, ongeacht de vorm van het perceel.

Ruimtelijke analyse

Gedetecteerde problemen

 • Bij het selecteren van de bronpercelen voor een ruimtelijke analyse (straal of aangrenzende percelen) is er een probleem met de selectie van percelen die 1 of meerdere andere percelen of openbaar domein volledig omringen (zogenaamde donutpercelen). Wanneer één zo’n perceel wordt geselecteerd, is er geen probleem. Maar wanneer er wordt geprobeerd om nog andere percelen te selecteren, dan wordt het perceel gedeselecteerd.
 • Bij de straal op basis van een punt (zowel via klik als via coördinaten) verschijnt het resultaat enkel in de resultatenlijst, maar niet op de kaart. Bij de straal op basis van een perceel verschijnt het resultaat wel netjes op de kaart.

Er wordt gewerkt aan een oplossing in de volgende release.

Print

Opgeloste problemen

 • Wanneer het geselecteerde perceel een ander perceel, een groep percelen of een stukje openbaar domein omringt kwam de blauwe omlijning op de print niet overeen met deze op de kaart. Enkel de buitenste contour werd aangeduid en niet de binnenste. In deze versie worden opnieuw zowel de binnen- als de buitencontouren getoond.
 • Wanneer de gebruiker bij het printen koos voor een andere resolutie dan de standaardwaarde 150 dpi, werd de kaart op de print verschaald terwijl dat niet de bedoeling was. Schaal 1/500 werd plots 1/1.000 bij een resolutie van 300dpi en 1/250 bij een resolutie van 72dpi.

  Het probleem is opgelost voor een officiële print. Ongeacht de gekozen resolutie wordt de gevraagde zone op de correcte schaal afgedrukt. Bij de niet-officiële afdruk wordt er aangeraden om te kiezen voor de standaardwaarde van 150dpi om op de correcte schaal af te drukken.

Volgende versie

Er wordt de komende maanden verder gewerkt aan het verbeteren van CadGIS. In de eerste plaats wordt er geconcentreerd op een verdere aanpak van enkele bugs in de reeds bestaande functionaliteiten. Daarnaast worden er ook nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

Volgende aanpassingen worden verwacht in een volgende release:

 • Mogelijkheid om een extract te vragen voor een bepaalde zone op het kadastrale percelenplan in dxf- of shp-formaat.
 • Toevoegen van (een deel van) de mutatieschetsen (voor landmeters en interne medewerkers).