Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versie 1.1.3

Overzicht wijzigingen

Taal

Opgeloste problemen​​
De toepassing neemt de taalinstellingen van de browser over zolang de gebruiker niet is aangemeld. Zodra de gebruiker zich aanmeldt, wordt de taalrol van de gebruiker genomen.

Identificeren

Wijzigingen
De pop-up Informatie kan manueel verplaatst worden zodat het perceel onder de klik volledig zichtbaar wordt.

​Opgelet: deactiveer de functie ‘Identificeren’ als u die niet meer nodig hebt. Dat kan door opnieuw op het icoontje ‘i’ te klikken aan de rechterkant van het scherm zodat dit weer lichtblauw wordt.

Documenten

Opgeloste problemen

  • Het is niet meer nodig om eerst de laag Landmeterplannen aan te vinken in de TOC alvorens een landmeterplan op te zoeken.
  • Sinds 06.07.2020 kreeg de gebruiker een foutmelding wanneer hij een landmeterplan wou bekijken door te klikken op downloaden. In deze nieuwe versie kunnen de pdf’s van de landmeterplannen weer geopend worden. Meer info over hoe u een landmeterplan kunt opzoeken en bekijken vindt u in de versienota van versie 1.0.8.

Markering van een geselecteerd perceel

Opgelost probleem
Wanneer u een perceel opzoekt op basis van zijn perceelnummer (via Snelzoeken, Lokaliseren of Gestructureerd Zoeken), wordt het perceel opnieuw gemarkeerd met een blauwe omlijning zodat u duidelijk kunt zien welk perceel geselecteerd is. De markering wordt ook mee afgeprint wanneer u kiest voor een niet-officiële afdruk. In één van de volgende versies wordt voorzien dat de markering ook weer op de officiële afdruk komt.

Ruimtelijke analyse

Nieuwe functies
De ruimtelijke analyse – Straal werd uitgebreid met 2 extra opties. Het is nu mogelijk om op te zoeken welke objecten van een gekozen kadastrale laag binnen een straal liggen van een bepaald punt. U kunt het punt kiezen met een simpele klik of op basis van coördinaten.

1. Straal op basis van een punt (via klik)

Zoom in naar de gewenste zone. Klik op het icoontje Tools in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm. Kies voor Ruimtelijke Analyse > Straal. Kies voor de optie ‘Een punt (via klik)’ en selecteer de gewenste laag in de keuzelijst.​

een punt selecteren met een klik

Duid het punt aan op de kaart door er op te klikken. Er verschijnt een blauwe stip op de kaart. Klik op ‘Bevestigen’. Op de kaart verschijnt de straal en worden alle objecten van de geselecteerde laag, die vallen binnen die straal, geselecteerd (bijvoorbeeld alle gebouwen binnen een straal van 50 m van een antenne).

2. Straal op basis van een punt (via coördinaten)

Klik op het icoontje ‘Tools’ in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm. Kies voor Ruimtelijke Analyse > Straal. Kies voor de optie ‘Een punt (via coördinaten)’ en selecteer de gewenste laag in de keuzelijst.

een punt selecteren met coördinaten

Geef de coördinaten in van het punt en klik op ‘Bevestigen’. Op de kaart verschijnt een blauwe stip ter hoogte van het punt. Daarnaast verschijnt ook de straal op de kaart en worden alle objecten van de geselecteerde laag, die vallen binnen die straal, geselecteerd (bijvoorbeeld alle gebouwen binnen een straal van 200 m van een antenne).

resultaat van de selectie

Volgende versie

We werken de komende maanden verder aan het verbeteren van CadGIS. In de eerste plaats ligt de focus op een verdere aanpak van enkele bugs in de reeds bestaande functionaliteiten. Daarnaast zullen er ook nieuwe functionaliteiten ontwikkeld worden.

Volgende aanpassingen worden verwacht in een volgende versie:

  • Mogelijkheid om een extract te vragen voor een bepaalde zone op het kadastraal percelenplan in dxf- of shp-formaat
  • Toevoegen van de fiscale situaties 2018 en 2019
  • Toevoegen van (een deel van) de mutatieschetsen (voor landmeters en interne medewerkers)
  • Mogelijkheid om meerdere percelen (al dan niet aaneengrenzend) te markeren op de kaart​