Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versie 1.1.41

Overzicht wijzigingen

Identificeren

Opgeloste problemen

Bij het selecteren van percelen die volledig omringd worden door een ander perceel, wordt enkel nog de informatie van het geselecteerde perceel zelf getoond en niet langer meer de informatie van het omringende perceel.

Opgelet: identificeren werkt enkel voor de lagen die standaard in de TOC aanwezig zijn en niet voor lagen die door de gebruiker toegevoegd worden inclusief de historiek.

TOC

Nieuwe functies

Het is vanaf nu mogelijk om zelf de volgorde van de lagen aan te passen. U kunt zowel groepen (bijvoorbeeld Incoherenties, Percelenplan, …) wisselen als lagen in eenzelfde groep. Het is niet mogelijk om lagen van de ene groep te plaatsen tussen lagen van een andere groep.

Voorbeeld

U hebt via de knop ‘Gegevens Toevoegen’ de Atlas der buurtwegen toegevoegd. Standaard wordt deze onder het kadastraal percelenplan getoond waardoor sommige stukken verstopt worden onder de gebouwen.

scherm waarbij de laag 'Atlas der buurtwegen' onder het kadastrale percelenplan getoond wordt waardoor sommige stukken verstopt liggen onder de gebouwen

Door te klikken op de pijltjes omhoog naast de groepsnaam ‘Eigen Data’ plaatst u de volledige dataset boven het kadastraal percelenplan.

scherm waarbij de laag 'Atlas der buurtwegen' boven het kadastrale percelenplan getoond wordt en volledig zichtbaar is

Ook in de TOC zult u de lagen van volgorde zien veranderen.

scherm van de TOC voor en na waarbij de volgorde van de lagen veranderd is

Documenten

Nieuwe functionaliteiten

Vanaf nu kunnen de mutatieschetsen vanaf 1979 opgezocht en geraadpleegd worden in CadGIS Viewer. Deze zijn enkel beschikbaar voor landmeters. Mutatieschetsen van voor 1979 zijn niet beschikbaar in CadGIS Viewer wegens technische beperkingen. Deze zijn wel raadpleegbaar via MyMinfin voor de landmeters.

Omdat de laag Mutatieschetsen heel veel objecten bevat die vaak overlappen, wat de zichtbaarheid niet ten goede komt, werd ervoor gekozen om de polygonen standaard transparant te zetten. Hierdoor zijn de contouren niet zichtbaar op het kadastraal percelenplan (in tegenstelling tot bij de landmeterplannen).

Opmerking: u kunt als gebruiker de transparantie te allen tijde wijzigen door te klikken op het icoontje icoon van oog naast de naam van de laag en de transparantie aan te passen via het schuifbalkje.

Om te weten te komen of er op een bepaalde plaats één of meerder mutatieschetsen zijn, zijn er 2 manieren.

1. Via Identificeren

Zoom in naar de gewenste percelen. Activeer de Identificatietool door te klikken op het icoontje ’Identificeren’ in de sidebar aan de rechterkant van het scherm. Klik vervolgens op de plaats waarvan u wilt weten of er mutatieschetsen zijn.

scherm met een overzicht van mutatieschetsen die beschikbaar zijn voor een bepaalde plaats

2. Via grafisch zoeken

Zoom in naar de gewenste percelen. Klik op het icoontje ‘Tools’ in de sidebar aan de rechterkant van het scherm. Kies voor Gestructureerd Zoeken > Grafisch. Selecteer in de keuzelijst de laag Mutatieschetsen.

scherm waarbij in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm bij 'Gestructureerd zoeken' de optie 'Grafisch' gekozen is en in de keuzelijst 'Mutatieschetsen' geselecteerd is

Duid met de selectietools (punt of polygoon) de zone aan waarvan u de schetsen wilt opvragen.

scherm waarbij op de kaart met een polygoon een bepaald zone aangeduid is

Klik op de knop Zoek. Onderaan het scherm opent een resultatenlijst met alle mutatieschetsen die gelegen zijn binnen de aangeduide zone. Klik op ‘Download’ om één van de documenten te openen.

scherm met een rode cirkel om de pijl aan te duiden in de kolom 'Download' om de mutatieschets te downloaden

Daarnaast kan een schets ook opgezocht worden aan de hand van zijn schetsnummer (als u deze kent) via attributair zoeken.

Zoom in naar de gewenste percelen. Klik op het icoontje ‘Tools’ in de sidebar aan de rechterkant van het scherm. Kies voor Gestructureerd Zoeken > Attributair. Selecteer in de keuzelijst de laag Mutatieschetsen.

scherm waarbij in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm bij 'Gestructureerd zoeken' de optie 'Attributair' gekozen is en in de keuzelijst 'Mutatieschetsen' geselecteerd is

Kies op welk attribuut u wilt zoeken en voeg de voorwaarde toe (bijvoorbeeld Schetsnummer = 23097 2020 00003). Klik vervolgens op de knop Zoek. Onderaan het scherm opent een resultatenlijst met alle mutatieschetsen die voldoen aan de gevraagde voorwaarde. Klik op ’Download’ om één van de documenten te openen.

scherm met een rode cirkel om de pijl aan te duiden in de kolom 'Download' om de mutatieschets te downloaden

Gedetecteerd probleem

In bepaalde gevallen kan een schets wel opgezocht worden in CadGIS, maar niet geraadpleegd worden. Met andere woorden de schets verschijnt wel in de resultatenlijst, maar er verschijnt een foutmelding na klikken op de knop ‘Downloaden’. Dit is voornamelijk het geval bij de schetsen gemaakt tussen 1979 en 2005. Door een technisch probleem is er nog geen link tussen het schetsnummer en de eigenlijke pdf. U kunt de schets dan alsnog raadplegen via MyMinfin door te zoeken op afdeling en mutatiejaar. Deze kunt u gemakkelijk terugvinden in het nummer van de schets dat steeds opgebouwd is in volgend formaat [afdelingsnummer][spatie][mutatiejaar][spatie][schetsnummer].

Voorbeeld

Schets 42010 2002 4 verschijnt in de resultatenlijst, maar bij het downloaden verschijnt er een melding dat het document niet gevonden kan worden. Noteer het nummer en zoek de schets op in MyMinfin door te zoeken op afdelingsnummer en mutatiejaar. Laat het vakje Schetsnummer leeg.

scherm met de optie 'Zoeken via schetsnummer' in MyMinfin

In de resultatenlijst krijgt u zowel individuele schetsnummers (bijvoorbeeld 001) als schetsnummerreeksen (bijvoorbeeld 001-045) te zien. Tot 2005 werden de mutatieschetsen namelijk op papier of kalk gemaakt met meerdere mutatieschetsen per blad. Tijdens het scannen werden vaak meerdere bladen samengevoegd tot 1 document vandaar de schetsnummerreeks. Omwille van technische redenen is er voor schetsen van voor 2005 momenteel enkel een link tussen zo’n nummerreeks en een document. Om schets 42010 2002 4 te raadplegen moet u het bestand downloaden naast 001-045.

scherm met een rode cirkel rond het bestand met schetsnummer 001-045 in de resultatenlijst

Opmerking:

Historiek

Wijzigingen

In de eerste helft van 2021 werden alle fiscale toestanden tussen 2005 en 2020 beschikbaar gemaakt om toe te voegen aan de kaart.

Klik op het icoontje ‘TOC’ aan de rechterkant van het scherm om een fiscale situatie toe te voegen aan de kaart. Kies vervolgens voor ’Gegevens Toevoegen’.

scherm met een rode cirkel rond de knop 'Gegevens toevoegen' bij TOC in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm

Vouw de lijst ‘Historiek’ open door op het driehoekje ernaast te klikken. De beschikbare fiscale situaties worden getoond. Voeg één of meer situaties toe aan de kaart door op het plusicoon te klikken.

scherm met plusicoon naast de jaartallen om een of meer situaties toe te voegen

Ruimtelijke analyse

Opgeloste problemen

Bij de straal op basis van een punt (zowel via klik als via coördinaten) verschijnt het resultaat terug in de resultatenlijst EN op de kaart.

Extractietool

Nieuwe functionaliteiten

Vanaf nu is het mogelijk om voor een bepaalde zone van het kadastraal percelenplan een extract aan te vragen in dxf- of shp-formaat voor zowel de meest recente toestand als de laatste fiscale toestand.

Opgelet: de extractietool is enkel beschikbaar voor gebruikers die aangemeld zijn.

Zoom in naar de gewenste percelen. Klik op het icoontje ‘Tools’ in de sidebar aan de rechterkant van het scherm. Kies voor ‘Extractietool’.

scherm waarbij in de zijbalk aan de rechterkant van het scherm 'Extractietool' gekozen is met formaatkeuze dxf, de optie 'Intersect' en het coördinatensysteem Lambert 2008

Selecteer op de kaart de zone waarvan u een extract wilt. Kies vervolgens de gewenste parameters:

  • Formaat: keuze tussen dxf of shp
  • Intersect:
    • Intersect (standaard): alle objecten binnen de selectie worden in hun geheel opgenomen in het extract.
    • Clip: bij objecten uit de lijnenlagen (onder andere straten) wordt enkel het gedeelte dat binnen de selectiepolygoon ligt, opgenomen in het extract. Polygonen (onder andere percelen) worden in hun geheel opgenomen.
  • Coördinatensysteem: Lambert 72 of Lambert 2008

Klik op de knop ‘Bevestigen’ om de aanvraag op te slaan. Er verschijnt een bevestigingsboodschap.

scherm met de bevestigingsboodschap 'Uw aanvraag werd geregistreerd. Van zodra de aanvraag verwerkt is, verschijnt het uittreksel in MyMinfin. Nummer aanvraag: 586'

Het extract wordt binnen de 48 uur (op werkdagen) aangemaakt en verschijnt in uw persoonlijke MyMinfin-account bij ‘Mijn documenten’.

scherm van de rubriek 'Mijn documenten' in MyMinfin waarin het extract beschikbaar is onder de naam 'Uittreksel kadastraal percelenplan'

Als uw eBox-account geactiveerd werd, krijgt u ook onmiddellijk een notificatie. Uw e-box activeren kunt u door u aan te melden op www.myebox.be.

Opmerking:

  • De grootte van de zone die per keer aangevraagd kan worden, is beperkt. Voor extracten van grotere zones kunt u gebruik maken van Open Data.
  • Naam en voornaam worden automatisch overgenomen van het profiel van de gebruiker en kunnen niet gewijzigd worden.
  • Standaard wordt de meest recente toestand genomen. Het is ook mogelijk om de laatste fiscale toestand aan te vragen. Klik daarvoor op het icoontje ‘TOC’ en klik op de knop ‘Fiscale toestand’.

scherm met twee knoppen: 'Meest recente toestand' en 'Fiscale toestand'

Volgende versie

Er wordt de komende maanden verdergewerkt aan het verbeteren van CadGIS Viewer. In de eerste plaats wordt er geconcentreerd op een verdere aanpak van enkele bugs in de reeds bestaande functionaliteiten.