Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versie 1.1.6

Overzicht wijzigingen

Meerdere niet-aaneengrenzende percelen selecteren

Wijzigingen

Het is nu mogelijk om grafisch via Gestructureerd Zoeken meerdere percelen te selecteren via klikken. Deze percelen moeten niet aaneengrenzend zijn.

Zoom in naar de gewenste zone. Klik op het icoontje Tools aan de rechterkant van het scherm. Kies vervolgens voor Gestructureerd Zoeken > Grafisch en selecteer de gewenste laag.

Kies de optie grafisch bij gestructureerd zoeken en selecteer de gewenste laag

Klik op de gewenste percelen. Er verschijnt een blauwe bol op het perceel. Er kunnen meerdere percelen aangeklikt worden. Deze mogen aangrenzend zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

blauwe bol op de geselecteerde percelen

Bevestig de selectie door op de knop Zoeken te klikken. De aangeklikte percelen worden nu aangeduid met een blauwe omlijning op de kaart.

blauwe omlijning van de percelen

Ook verschijnen ze in de resultatenlijst onderaan het scherm.

resultatenlijst selectie

De selectie kan indien nodig aangepast worden (zie verder bij Grafische selectie) en/of afgeprint worden.

Deze functie werkt ook voor de andere lagen uit de keuzelijst.

Grafische selectie

Opgelost probleem

Bij het uitvoeren van een grafische selectie worden de geselecteerde percelen op de kaart weergegeven. Dat maakt het mogelijk om meerdere percelen tegelijk te tonen met de blauwe omlijning op de kaart.

Zoom in naar de gewenste zone. Klik op het icoontje Tools aan de rechterkant van het scherm. Kies vervolgens voor Gestructureerd Zoeken > Grafisch en selecteer de gewenste laag.

Kies de optie grafisch bij gestructureerd zoeken en selecteer de gewenste laag

Maak een keuze tussen Selecteren via klik of Selecteren via polygoon en duid de gewenste percelen aan. Klik vervolgens op de knop Zoeken. Op de kaart verschijnen de gewenste percelen met een blauwe omlijning.

blauwe omlijning van de percelen

Onderaan het scherm verschijnt de resultatenlijst met de gegevens van dezelfde percelen.

resultatenlijst selectie

Door op het icoon met het oog te klikken kunt u zien over welk perceel het exact gaat. Het perceel zal in het rood gemarkeerd worden.

rode omlijning van het aangeduide perceel

Door op het icoon met de vuilnisbak te klikken kunt u het perceel uit de selectie verwijderen. Het perceel verdwijnt uit de resultatenlijst en wordt ook niet meer gemarkeerd op de kaart.

Gedetecteerd probleem

Op het kadastraal percelenplan bevinden zich op sommige plaatsen percelen of groepen percelen die volledig omringd worden door een ander perceel. Wanneer u een perceel zoekt dat omringd wordt door een ander perceel, wordt soms dat omringende perceel getoond in plaats van het gevraagde perceel. Dat is een bug en zal opgelost worden in een volgende versie.

Workaround

Voorbeeld: perceel 137w3 wordt volledig omringd door perceel 137z3. Als er via Snelzoeken, Lokaliseren, Gestructureerd zoeken gezocht wordt naar perceel 137w3 via de Capakey, dan krijgt 137z3 een blauwe omlijning.

blauwe omlijning van het geselecteerde perceel

Klik op het icoontje Tools aan de rechterkant van het scherm. Kies vervolgens voor Gestructureerd Zoeken > Grafisch en kies voor de laag Kadastrale percelen.

Kies de optie grafisch bij gestructureerd zoeken en selecteer de laag kadastrale percelen

Kies voor de optie Selecteren via klik en klik op het perceel 137w3. Bevestig via de knop Zoeken. Onderaan het scherm verschijnt een resultatenlijst met 2 percelen: het perceel dat u wilt selecteren 137w3 en het omringende perceel 137z3. Verwijder het omringende perceel uit de selectie door op het icoon met de vuilnisbak te klikken. Het perceel verdwijnt uit de lijst en wordt niet meer gemarkeerd op de kaart.

verwijder het omringende perceel in de resultatenlijst

Print

Opgelost probleem

De blauwe omlijning die aanduidt wanneer een object geselecteerd is, wordt opnieuw getoond op zowel de officiële als niet-officiële print. Daarnaast worden ook de resultaten van de tool Ruimtelijke Analyse weergegeven op de print.

Opgelet: klik niet op het kruisje van de resultatenlijst als u de selectie wilt afprinten. Dat zal de selectie ongedaan maken. Minimaliseer de lijst door op het streepje te klikken. Zo staat de lijst niet meer in de weg, maar blijft de selectie wel behouden op de kaart.

minimaliseer de lijst

Volgende versie

Er wordt de komende maanden verder gewerkt aan het verbeteren van CadGIS. In de eerste plaats wordt er geconcentreerd op een verdere aanpak van enkele bugs in de bestaande functionaliteiten. Daarnaast worden er ook nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

Volgende aanpassingen worden verwacht in een volgende release:

  • Mogelijkheid om een extract te vragen voor een bepaalde zone op het kadastraal percelenplan in dxf- of shp-formaat
  • Toevoegen van de fiscale situaties 2018 en 2019 en ouder
  • Toevoegen van (een deel van) de mutatieschetsen (voor landmeters en interne medewerkers)