Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Veelgestelde vragen over fouten op het kadastraal plan

 • Wat als er een fout staat op de achtergrondkaart?

  CadGIS biedt twee achtergrondkaarten aan, namelijk Cartoweb en Orthofoto.

  Beide achtergrondkaarten zijn eigendom van het NGI en dienen enkel als hulpmiddel voor de gebruiker om zich sneller te kunnen oriënteren.

  Voor fouten op de achtergrondkaart kunt u contact opnemen met het NGI.

  Opmerking: de achtergrondkaarten zijn niet op alle schalen zichtbaar.

 • Wat als de voorstelling van mijn goed op het plan niet (meer) overeenkomt met de werkelijkheid?

  Het kadastraal percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied.

  Het kadastraal percelenplan legt de horizontale omvang van grondeigendom niet vast. Artikel 3.61, §2 Burgerlijk Wetboek stelt dat ‘De grenzen van grondeigendom worden in eerste instantie bepaald door verkrijgende verjaring. Bij gebreke hiervan, bepaalt de authentieke akte tot afpaling de perceelsgrens, behoudens later contract die deze wijzigt. Bij gebreke van afpaling, worden de perceelsgrenzen bepaald door de eigendomstitels. Bieden ook deze geen uitsluitsel, dan worden de perceelsgrenzen vastgelegd volgens de toestand van het bezit en de andere feitelijke indiciën, waaronder de feitelijke afsluiting en de kadastrale documenten.’

  We werken het kadastraal percelenplan continu bij op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysieke wijzigingen aan de eigendommen (zoals landmeterplannen). Sinds 2018 werkt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) samen met de verschillende gewesten om de kwaliteit van het kadastraal percelenplan gemeente per gemeente te verbeteren (met behulp van onder meer fotogrammetrie). Tegelijkertijd wordt ook de grafische voorstelling van de gebouwen vervangen door de grafische voorstelling beheerd door de gewesten. Daardoor worden de gewesten de authentieke bron (ofwel de beheerder) voor de grafische voorstelling van de gebouwen, terwijl de AAPD de authentieke bron blijft voor de grafische voorstelling van de kadastrale planpercelen. Meerdere keren per jaar worden bijgewerkte gegevens over de percelen en de gebouwen uitgewisseld tussen de AAPD en de gewesten.

  Het kadastraal percelenplan is enkel een grafische voorstelling van de kadastrale planpercelen en is juridisch niet bindend. Het is dus mogelijk dat er een verschil is tussen de informatie opgenomen op het kadastraal percelenplan (voorstelling van het perceel op het kadastraal percelenplan, oppervlakte) en de juridische situatie. Een wijziging van de grafische voorstelling van een perceel of gebouw in het kader van de samenwerkingsakkoorden heeft dus geen enkele invloed op het juridisch karakter noch op het kadastraal inkomen.

  Grote fouten in de voorstelling van het perceel (bijvoorbeeld de afwijking is heel groot of de vorm van het perceel op het kadastraal percelenplan verschilt sterk met de werkelijkheid) kunt u melden via het contactformulier. Beschikt u over plannen of documenten om uw melding te staven? Voeg die dan zeker toe.

  Opmerking: meer uitleg over de processen van de kwaliteitsverbetering vindt u hier.

 • Wat als er een verkeerd huisnummer op mijn perceel staat?

  U kunt dat melden via het contactformulier. Vermeld duidelijk over welk perceel het gaat en wat het correcte huisnummer is.

 • Waarom vind ik mijn straat niet terug?

  De toepassing gebruikt de adressen die ter beschikking worden gesteld door de verschillende gewesten.

  Op dit moment heeft elke gemeente nog haar eigen manier van bijhouden van straatnamen. Dat zorgt soms voor problemen bij straatnamen met bepaalde woorden of voorvoegsels zoals Sint en Burgemeester. De ene gemeente gebruikt een afkorting, de andere niet. Als de schrijfwijze van het adres dat u ingeeft niet overeenkomt met de schrijfwijze die gekend is in de gegevensbanken, kan het zijn dat het adres niet gevonden wordt.

  In veel gevallen kunt u dat omzeilen door enkel het ‘belangrijkste’ stuk van de straatnaam in te geven, zonder voorvoegsels zoals ‘Sint’ en zonder achtervoegsels zoals ‘straat’ (bijvoorbeeld ‘Jacobs Gent’).

  De FOD Financiën werkt momenteel samen met de verschillende gewesten en de FOD Beleid en Ondersteuning aan een ééngemaakt adressenregister voor heel België. Zodra het ééngemaakte adressenregister op punt staat, passen we de zoekrobot aan.

 • Waarom kom ik op het verkeerde perceel terecht als ik mijn adres opzoek?

  Voor de opzoeking van een adres maakt de toepassing gebruik van de ligging van de adressen die ter beschikking werden gesteld door de verschillende gewesten. Die ligging wijkt soms licht af, waardoor het mogelijk is dat het blauwe bolletje niet in het juiste perceel valt (maar wel nog in de directe omgeving).

 • Waarom verschilt de voorstelling van de gebouwen in verschillende gemeenten?

  In het kader van de samenwerkingsakkoorden tussen de AAPD en de verschillende gewesten worden de kadastrale gebouwen (dat wil zeggen de grafische voorstelling van de gebouwen door de AAPD) op het kadastraal percelenplan geleidelijk aan vervangen door de gebouwen van de gewesten (dat wil zeggen de grafische voorstelling van de gebouwen beheerd door de gewesten). De overname gebeurt gemeente per gemeente.

  De planning voor de verschillende gemeenten vindt u op:

  Zolang in een gemeente de overname nog niet gebeurd is, worden de kadastrale gebouwen afgebeeld op het kadastraal percelenplan. De kadastrale gebouwen hebben een roze/rode kleur en worden beheerd door de AAPD. Bij de overname worden de kadastrale gebouwen vervangen door de gebouwen van de gewesten. Die hebben een beige kleur en worden beheerd door de respectieve gewesten.

  Opmerking: aangezien de definitie van ‘een gebouw’ en de manier waarop gebouwen grafisch voorgesteld worden bij de AAPD niet noodzakelijk dezelfde is als bij de verschillende gewesten, kan de grafische voorstelling van een gebouw op het kadastraal percelenplan bij de overname wijzigen.

 • Wat als het gebouw op mijn perceel een heel andere vorm heeft of niet meer bestaat?

  Wordt uw gebouw veel groter of kleiner afgebeeld dan de werkelijkheid? Wordt uw woning helemaal niet afgebeeld? Werd de afgebeelde woning gesloopt? Dan kunt u het probleem onder bepaalde voorwaarden melden in MyMinfin.

  Aan welke drie voorwaarden moet voldaan zijn?

  1. Er staat geen incoherentie ter hoogte van uw gebouw of op de plaats waar uw gebouw zou moeten staan. Incoherenties worden afgebeeld op het plan met een groen huisje met daarin een symbool: een plusteken voor nieuwbouw, een minteken voor afbraak en een kruis voor een verbouwing. We voegen zo’n incoherentie toe als we informatie ontvangen over de wijziging van een gebouw. Als het gebouw bijgewerkt wordt, verdwijnt de incoherentie.
  2. De laatste wijziging aan uw gebouw vond meer dan twee jaar geleden plaats (als het in Vlaanderen of Brussel ligt) of meer dan vijf jaar geleden (als het in Wallonië ligt).
  3. Het gaat om een aanzienlijk verschil. De methode die gebruikt wordt om gebouwen grafisch voor te stellen op het kadastraal percelenplan resulteert in kleine verschillen tussen de grafische voorstelling en de werkelijkheid. Het is dan ook niet nodig om kleine verschillen te melden.

  Hoe kunt u het probleem melden?

  U kunt het probleem melden in MyMinfin bij de categorie ‘Mijn onroerende gegegevens raadplegen’ (tabblad ‘Mijn woning’):

  1. Klik op de knop ‘Een vraag stellen’.
  2. Selecteer bij het onderwerp ‘Weergave gebouw met ligging in Vlaanderen of Brussel’ of ‘Weergave gebouw met ligging in Wallonië’ afhankelijk van de ligging van het goed.
  3. Kies in het tweede keuzemenu voor ‘Geometrie (bijvoorbeeld vorm gebouw wijkt sterk af, gebouw ontbreekt …)’ en vul de nodige gegevens in.
  4. Hebt u plannen of documenten die uw melding staven? Voeg die dan zeker toe.
 • Wat als mijn gebouw verkeerd gepositioneerd is?

  Wordt uw gebouw afgebeeld op de perceelsgrens terwijl dat niet het geval is? Staat uw gebouw op het verkeerde perceel? Dan kunt u het probleem onder bepaalde voorwaarden melden in MyMinfin.

  Aan welke drie voorwaarden moet voldaan zijn?

  1. Er staat geen incoherentie ter hoogte van uw gebouw of op de plaats waar uw gebouw zou moeten staan. Incoherenties worden afgebeeld op het plan met een groen huisje met daarin een symbool: een plusteken voor nieuwbouw, een minteken voor afbraak en een kruis voor een verbouwing. We voegen zo’n incoherentie toe als we informatie ontvangen over de wijziging van een gebouw. Als het gebouw bijgewerkt wordt, verdwijnt de incoherentie.
  2. De laatste wijziging aan uw gebouw vond meer dan twee jaar geleden plaats (als het in Vlaanderen of Brussel ligt) of meer dan vijf jaar geleden (als het in Wallonië ligt).
  3. Het gaat om een aanzienlijk verschil. De methode die gebruikt wordt om gebouwen grafisch voor te stellen op het kadastraal percelenplan resulteert in kleine verschillen tussen de grafische voorstelling en de werkelijkheid. Het is dan ook niet nodig om kleine verschillen te melden.

  Hoe kunt u het probleem melden?

  U kunt het probleem melden in MyMinfin bij de categorie ‘Mijn onroerende gegegevens raadplegen’ (tabblad ‘Mijn woning’):

  1. Klik op de knop ‘Een vraag stellen’.
  2. Selecteer bij het onderwerp ‘Weergave gebouw met ligging in Vlaanderen of Brussel’ of ‘Weergave gebouw met ligging in Wallonië’ afhankelijk van de ligging van het goed.
  3. Kies in het tweede keuzemenu voor ‘Positie (bijvoorbeeld gebouw staat niet op juiste plaats …)’ en vul de nodige gegevens in.
  4. Hebt u plannen of documenten die uw melding staven? Voeg die dan zeker toe.
 • Hebt u een andere vraag over fouten in het kadastraal percelenplan?