Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Veelgestelde vragen over het gebruik van CadGIS Viewer

U kunt ook deze demonstratievideo bekijken.

 • Hoe vind ik een perceel als ik het volledige adres ken?

  1. Klik in het veld snelzoeken bovenaan het venster.
   zoekbalk
  2. Geef een adres in, bijvoorbeeld straatnaam huisnummer postcode gemeentenaam.
   het volledige adres in zoekbalk
  3. Druk op ‘enter’ of klik naast het veld op het vergrootglas vergrootglas. Er verschijnt een resultatenlijst met bovenaan het resultaat dat het meest overeenstemt met de zoekopdracht.
   resultatenlijst
  4. Klik op het gewenste resultaat. De toepassing toont het gevraagde perceel centraal op de kaart op schaal 1/1000 en duidt dat perceel aan met een blauw punt.
 • Hoe vind ik een perceel als ik de straatnaam en de naam van de gemeente ken?

  1. Klik in het veld snelzoeken bovenaan het venster.
   zoekbalk
  2. Geef de straatnaam en de gemeentenaam in.
   straatnaam en gemeentenaam in zoekbalk
  3. Druk op ‘enter’ of klik naast het veld op het vergrootglas vergrootglas. Er verschijnt een resultatenlijst met bovenaan het resultaat dat het meest overeenstemt met de zoekopdracht.
   resultatenlijst
  4. Klik op het gewenste resultaat. De toepassing toont de gevraagde straat centraal op de kaart op schaal 1/1000.
 • Hoe vind ik een perceel als ik het perceelnummer ken?

  1. Klik in het veld snelzoeken bovenaan het venster.
   zoekbalk
  2. Geef het volledige perceelnummer of een gedeelte ervan in.
   Voorbeeld gedeelte perceelnummer: afdelingsnummer+sectie+grondnummer
   gedeeltelijk perceelnummer
   Voorbeeld volledig:
   het volledige perceelnummer
  3. Druk op enter of klik naast het veld op het vergrootglas vergrootglas. De toepassing geeft een resultatenlijst weer.
  4. Klik in de lijst op het resultaat dat u zoekt. De toepassing toont het gevraagde perceel centraal op de kaart op schaal 1/1000 en duidt het perceel aan met een blauwe omlijning.

  Tip

  Het perceelnummer is als volgt samengesteld: 11111A2222/33B444

  • 11111 = Afdelingsnummer bestaande uit 5 cijfers
  • A = Sectie bestaande uit 1 letter
  • 2222 = Grondnummer bestaande uit 4 cijfers eventueel met voorloopnullen
  • 33 = Bisnummer bestaande uit 2 cijfers, 00 als er geen bisnummer is
  • B = Alfanumerieke exponent bestaande uit 1 letter of _ als er geen is
  • 444 = Numerieke exponent bestaande uit 3 cijfers (eventueel met voorloopnullen) of 000 als er geen exponent is

  Bent u niet zeker van het nummer of kent u het afdelingsnummer niet, dan kunt u de tool Lokaliseren > Zoeken op perceelnummer gebruiken.

 • Hoe vind ik een perceel als ik het weet liggen op de kaart?

  De beschikbare achtergrondkaart Cartoweb van het Nationaal Geografisch Instituut maakt het gemakkelijker om met de navigatietools te zoomen naar een perceel of een zone die u bij benadering weet liggen op de kaart.

  1. Navigeer eerst naar de gemeente door de naam of postcode in te geven in het veld snelzoeken bovenaan het venster, druk op enter en klik de gemeente aan in de resultatenlijst.
  2. Plaats de cursor boven de zone waar het perceel vermoedelijk ligt en scrol met het muiswiel naar voren om in te zoomen.

  Naarmate er meer details zichtbaar worden, kan de cursor preciezer op de kaart worden gepositioneerd om efficiënter in te zoomen bij het scrollen (de positie van de cursor op het scherm dient als middelpunt voor het inzoomen).

 • Hoe vind ik makkelijk mijn eigendommen op het kadastraal plan?

  U vindt een overzicht van al uw onroerende goederen in MyMinfin bij de categorie ‘Mijn onroerende gegegevens raadplegen’ (tabblad ‘Mijn woning’). Voor elk onroerend goed is er een link naar CadGIS Viewer waarmee u rechtstreeks naar het onroerend goed kunt zoomen:

  1. Al de onroerende goederen worden in een lijst weergegeven. Klik op de pijl aan de rechterkant om de details van dat onroerend goed weer te geven.
   weergeven details onroerend goed
  2. Klik naast het item ‘Bekijk het percelenplan’ op de link ‘CadGIS Viewer’ om in CadGIS rechtstreeks naar dat onroerend goed te navigeren.
   link naar onroerend goed op het percelenplan
 • Hoe krijg ik een lijst met de percelen binnen een bepaalde straal?

  Navigeer eerst naar het perceel dat als basis dient voor de straal (kies maximum 5 aan mekaar grenzende percelen als basis voor de straal).

  Tip: wie een officieel planuittreksel nodig heeft waarbij het noodzakelijk is een aanduiding te hebben van alle percelen gelegen binnen een bepaalde afstand van het (de) betrokken perceel (percelen), kan gebruik maken van deze optie.

  1. Navigeer naar het perceel dat als basis dient voor de straal.
  2. Klik op de knop ‘Tools’ om de zijbalk te openen.
  3. Klik onderaan in de zijbalk op ‘Ruimtelijke analyse’.
   de optie ruimtelijke analyse
  4. Klik het bolletje aan naast ‘Straal van 50m’. Wijzig de afstand naar keuze.
   keuze van de afstand
  5. Klik het bolletje aan naast ‘van max 5 percelen (via klik)’.
   percelen selecteren via aanklikken
  6. Klik 1 tot maximum 5 aan mekaar grenzende percelen aan op de kaart. De geselecteerde percelen krijgen een blauwe omlijning. Tip: houd Shift ingedrukt om meerdere te selecteren of om te deselecteren.
   percelen op kaart aanklikken
  7. Klik op de knop ‘Bevestigen’.
   klikken op bevestigen
   Er wordt in een blauwe kleur een buffer getekend volgens de gekozen afstand rond de geselecteerde percelen. De percelen die geheel of gedeeltelijk overlappen met de buffer krijgen een oranje omlijning. Onderaan verschijnt een resultatenlijst met alle geselecteerde percelen.
   geselecteerde percelen
  8. Exporteer de lijst met geselecteerde percelen via de knop ‘Export CSV/XML’ of maak een afdruk van de percelen via de knop’ Print’.

  Tip: om een afdruk te maken minimaliseert u eerst het venster met de resultatenlijst. Sluit het venster niet, anders verdwijnt de selectie.

 • Hoe krijg ik een lijst met de aanpalende percelen?

  Navigeer eerst naar het perceel dat als basis dient om de aanpalende percelen te bepalen (kies maximum 5 aan mekaar grenzende percelen als basis voor de aanpalende percelen).

  Tip: wie een officieel planuittreksel nodig heeft waarbij het noodzakelijk is een aanduiding te hebben van alle aanpalende percelen voor één of meerdere percelen, kan deze optie gebruiken.

  1. Navigeer naar het perceel dat als basis dient voor de straal.
  2. Klik op de knop ‘Tools’ om de zijbalk te openen.
  3. Klik onderaan in de zijbalk op ‘Ruimtelijke analyse’.
   de optie ruimtelijke analyse
  4. Klik het bolletje aan naast ‘Aanpalers’.
   keuze voor aanpalende percelen
  5. Kies de optie ‘via klik’. Het is ook mogelijk om te kiezen voor het ingeven van perceelnummers (bij beide opties maximum 5 percelen).
   Keuze aanklikken van de percelen
  6. Klik op de gewenste percelen op de kaart (maximum 5 aaneengrenzende percelen). De percelen krijgen een blauwe omlijning.
   aanklikken van de percelen
  7. Klik op de knop ‘BEVESTIGEN’.
   bevestigen van de selectie
  8. De aanpalende percelen krijgen een oranje omlijning. Onderaan verschijnt een resultatenlijst met alle geselecteerde percelen.
  9. Exporteer de lijst met geselecteerde percelen via de knop ‘Export CSV/XML’ of maak een afdruk van de percelen via de knop ‘Print’.

  Tip: om een afdruk te maken minimaliseert u eerst het venster met de resultatenlijst. Sluit het venster niet, anders verdwijnt de selectie.

 • Hoe maak ik een afdruk?

  Tip 1: de toepassing maakt een pdf-bestand aan. Die kan digitaal worden bewaard en/of worden afgedrukt.

  Tip 2: gebruik de tools om aanpalende percelen of om percelen binnen een bepaalde straal aan te duiden. Gebruik vervolgens de printfunctie om de resultaten van de ruimtelijke analyse af te drukken.

  1. Navigeer op de kaart naar de af te drukken zone.
  2. Klik op het printicoon.
   printericoon
  3. De zijbalk verschijnt en toont de mogelijke instellingen. Op de kaart wordt een blauwe kader weergegeven om de zone aan te duiden die zal worden afgedrukt. Pas de instellingen in de zijbalk aan en de kader op de kaart past zich automatisch aan.
   zijbalk wordt geopend
  4. Wijzig de instellingen (Papierformaat, Schaal, Afdrukstand) naar wens. Laat het vinkje naast ‘Officieel’ staan om een officiële afdruk van het kadastrale percelenplan te maken (in de uitgebreide handleiding wordt het verschil tussen officieel en niet officieel beschreven).
   parameters om te printen aanpassen
  5. Klik op ‘PRINT’ om het pdf-bestand aan te maken.
   klikken op print
  6. Afhankelijk van de instellingen van de webbrowser wordt het pdf-bestand getoond in een nieuw tabblad, gedownload naar de ingestelde map voor downloads of wordt het geopend in een pdf reader.
  7. Het pdf-bestand kan worden afgedrukt vanuit de webbrowser of vanuit de pdf reader.
   voorbeeld te printen document
  8. Opgelet: druk af op een passend papierformaat en kies voor de optie ‘Ware grootte’ (kies nooit passend, of pas de schaal niet aan) om op de afdruk de correcte schaal te behouden.
   altijd de optie ware grootte kiezen
 • Bestaat er een handleiding voor het gebruik van CadGIS Viewer?

  Ja. In de toepassing vindt u een beschrijving van alle functies in de helppagina’s. Klik op het icoontje met het vraagteken rechtsboven in het scherm om de helppagina’s te openen.

  icoon met vraagteken

  U kunt ook deze demonstratievideo bekijken.

 • Bestaat er een legende bij CadGIS Viewer?

  In deze  legende (PDF, 148.41 KB) vindt u een overzicht van alle lagen die beschikbaar zijn in CadGIS Viewer, met een korte beschrijving en een overzicht van de symbologie.

 • Hoe recent is de ‘meest recente toestand’?

  De ‘meest recente toestand’ bevat alle mutaties tot en met de vorige werkdag. Dus enkel de mutaties die in de momenteel lopende dag doorgevoerd zijn, zijn nog niet zichtbaar.

 • Wat is het verschil tussen de meest recente toestand en de fiscale toestand?

  De fiscale toestand is de officiële toestand van het kadastraal percelenplan op 1 januari van een bepaald jaar: alle wijzingen en mutaties die werden aangebracht naar aanleiding van akten of gebeurtenissen van het voorbije jaar zijn erin opgenomen.

  De meest recente toestand van het kadastraal percelenplan bevat alle actieve objecten van de CadGIS-databank, inclusief de mutaties en andere planverbeteringen tot en met de vorige werkdag.

 • Waarom zie ik bij de percelen maar een oppervlakte in plaats van twee zoals in de vorige versie?

  In de nieuwe versie van de toepassing hebben we de informatie over de kadastrale percelen vereenvoudigd.

  Volgende informatie worden getoond:

  • ID kadastraal perceel: het perceelnummer oftewel de CaPaKey (Cadastral Parcel Key).
  • Fiscale situatie: datum van de fiscale situatie (toestand op 1 januari) waarin het perceel werd aangemaakt of laatst gewijzigd. De codering start vanaf de toestand 01.01.2016, dus alles wat werd aangemaakt of gewijzigd voor 2016 heeft als fiscale situatie 01.01.2016.
  • Oppervlakte PATRIS (m²): oppervlakte van het perceel zoals aangegeven in de patrimoniale documentatie.
  • Type oppervlakte: herkomst van de oppervlakte PATRIS.
   • ‘Titel’ als de oppervlakte afkomstig is van een landmeterplan gehecht aan de akte.
   • ‘Grafisch’ als de oppervlakte afkomstig is van een berekening van de oppervlakte van het perceel zoals het voorkomt op het percelenplan en van de ‘bron’-percelen.
   • ‘Geverifieerd’ als de oppervlakte is berekend en geverifieerd op het terrein of op basis van een referentiedocument.

  De ‘grafische oppervlakte’ die in de oude versie beschikbaar was en die de oppervlakte van de voorstelling van het perceel op het kadastrale percelenplan aangaf, is niet meer beschikbaar. Die informatie werd door de gebruikers vaak verkeerd geïnterpreteerd.

  Het is nog steeds mogelijk om een benadering van die oppervlakte te verkrijgen met behulp van de Meettools (zie de online help voor gebruik).

 • Worden alle erfdienstbaarheden getoond op het plan?

  De laag van de erfdienstbaarheden wordt reeds sinds meerdere jaren niet meer bijgewerkt en is dus niet meer up-to-date. Op termijn zullen er geen erfdienstbaarheden meer te zien zijn op het kadastraal plan.

 • Kunnen de toegevoegde lagen bewaard worden in de toepassing?

  Nee, de extra toegevoegde lagen blijven maar zolang zichtbaar als de sessie openstaat. Als u de toepassing opnieuw inlaadt, zullen op dat moment opnieuw enkel de standaardlagen worden weergegeven.

 • Kan ik op oude perceelnummers zoeken?

  Nee, momenteel is het niet mogelijk om te zoeken op lagen die niet standaard in de lagenlijst (TOC) staan, zoals de historische toestanden.

 • Kan ik objecten identificeren van toegevoegde lagen?

  Nee, momenteel is het enkel mogelijk om de gegevens te bekijken van de lagen die standaard in de lagenlijst (TOC) staan.

 • Wat is het verschil tussen een officiële en een niet-officiële afdruk?

  Officieel Niet-officieel

  Een officiële afdruk komt overeen met het voormalige kadastrale planuittreksel. Enkel een vastgelegde set lagen van de AAPD (onder andere kadastrale percelen, gebouwen …) wordt weergegeven en het resultaat van de ruimtelijke analyse (percelen binnen bepaalde straal of aanpalende percelen).

  De kadastrale afdeling die vermeld wordt in de hoofding is de afdeling in het exacte midden van het afdrukkader.

  Op een niet-officiële afdruk wordt alles (behalve de achtergrondkaarten Cartoweb en Orthofoto) afgedrukt zoals het op het scherm wordt weergegeven. Dat betekent dus alle lagen (die zichtbaar zijn op de gekozen schaal) inclusief de objecten die getekend werden met de tekentools, de webservices die de gebruiker heeft toegevoegd …

  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij afdrukt.

  Opmerking: het verschil tussen beide types zit enkel in de inhoud van de afdruk. De keuzelijsten voor de verschillende parameters zoals papierformaat … zijn identiek voor beide types.

 • Waarom bestaat de pdf van de afdruk nu uit een rasterbestand terwijl het vroeger een vectorbestand was?

  Het systeem voor het afdrukken in CadGIS gebruikt een rasterafbeelding voor de opmaak van het pdf-bestand. Het gebruik van een rasterafbeelding is een beperking die wordt veroorzaakt door het beheersysteem van documentsjablonen van de FOD Financiën.

  Het CadGIS-team werkt aan een tool om een extract te maken van een bepaalde zone van het kadastrale percelenplan in dxf- en shp-formaat.

  Momenteel zijn de gegevens van het kadastrale percelenplan (actuele en fiscale toestand) reeds beschikbaar via verschillende kanalen:

  • Als open data in de vorm van shapefiles. Dat is een bestandsformaat dat herkend wordt door de meeste GIS-toepassingen.
  • Als webservices (WMS of WFS). Die kunnen geïntegreerd worden in GIS-toepassingen en AutoCAD.
 • Hebt u een andere vraag over de werking van CadGIS Viewer?

  Stuur dan een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be.