Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastraal percelenplan - Webservices

U kunt het kadastrale percelenplan raadplegen via viewservices (WMS) of downloadservices (WFS). Die services ondersteunen een aantal standaardrequests waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld kaartbeelden en vectordata op te vragen (zie de documentatie hieronder). Daarnaast kunnen ze ook geïntegreerd worden in GIS-toepassingen zoals QGIS, ArcGIS Desktop en AutoCAD.

De Web Map Service (WMS) is een OGC-webservicestandaard waarmee u dynamisch kaarten kunt aanmaken op basis van georeferenties.

De Web Feature Service (WFS) is een OGC-webservicestandaard waarmee u geografische gegevens dynamisch in vectorvorm (GML) kunt uitsturen.