Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Statistische datasets

De statistische datasets van de AAPD zijn statistieken die de in België gelegen onroerende goederen beschrijven.

Ze zijn allemaal gratis te downloaden in de vorm van gezipte CSV's:

Een statistische dataset downloaden

Huurcontracten voor onroerende goederen

De dataset ‘Huurcontracten’ beschrijft de huurcontracten met betrekking tot onroerende zaken zoals de FOD Financiën die voor registratiedoeleinden heeft bepaald.

Meer info over de dataset ‘Huurcontracten voor onroerende goederen’.

Vastgoedtransacties

De dataset ‘Vastgoedtransacties’ beschrijft de transacties van zakelijke rechten, zoals de FOD Financiën die voor registratiedoeleinden heeft bepaald.

Meer info over de dataset ‘Vastgoedtransacties’.

Percelen vrijgesteld van onroerende voorheffing

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen - Vrijstelling van onroerende voorheffing’ beschrijft de percelen die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van de kadastrale percelen – Vrijstelling onroerende voorheffing’.

Grondgebruik

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen – Grondgebruik’ beschrijft de kadastrale aard van de percelen zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van de kadastrale percelen – Bezetting’.

Staat van het gebouw

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen - Staat van het gebouw’ beschrijft de fysieke kenmerken van de gebouwde percelen, zoals vastgelegd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van de kadastrale percelen – Staat van het gebouw’.

Zakelijke rechten van natuurlijke personen

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen - Rechten van natuurlijke personen’ beschrijft de natuurlijke personen die zakelijke rechten hebben op de percelen zoals bepaald door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van de kadastrale percelen – Rechten van natuurlijke personen’.

Zakelijke rechten van rechtspersonen

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen - Rechten van rechtspersonen’ beschrijft de rechtspersonen die zakelijke rechten hebben op onroerende goederen, zoals de FOD Financiën heeft bepaald voor registratiedoeleinden.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van de kadastrale percelen – Rechten van rechtspersonen’.

Concentratie van kadastraal inkomen

De dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen - Concentratie van kadastraal inkomen’ meet de concentratie van kadastraal inkomen voor percelen met een aard houdende een woongelegenheid.

Meer info over de dataset ‘Kenmerken van kadastrale percelen – Concentratie van kadastraal inkomen’.

Rechten van vastgoedvennootschappen

De dataset 'Kenmerken van de kadastrale percelen - Rechten van vastgoedvennootschappen' beschrijft rechtspersonen die zakelijke rechten hebben op onroerende goederen, zoals de FOD Financiën heeft ingevoerd voor registratiedoeleinden..

Meer info over de dataset 'Kenmerken van kadastrale percelen - Rechten van vastgoedvennootschappen'.

Verdeling van het onroerend patrimonium – Rechtspersonen

De dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Rechtspersonen’ beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van rechtspersonen, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden.

Meer info over de dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Rechtspersonen'.

Verdeling van het onroerend patrimonium – Natuurlijke personen

De dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Natuurlijke personen’ beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van natuurlijke personen, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden.

Meer info over de dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Natuurlijke personen'.

Verdeling van het onroerend patrimonium – Vastgoedvennootschappen

De dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Vastgoedvennootschappen’ beschrijft de verdeling van het onroerend patrimonium in handen van rechtspersonen, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor fiscale doeleinden.

Meer info over de dataset 'Verdeling van het onroerend patrimonium – Vastgoedvennootschappen'.

Inwonende eigenaars

De dataset 'Inwonende eigenaars’ beschrijft de gedomicilieerde personen bij een goed, waarbij zijzelf of een lid van hun familie een zakelijk recht hebben, zoals geregistreerd door de FOD Financiën voor registratiedoeleinden.

Meer info over de dataset 'Inwonende eigenaars'.

Mapping planperceel – statistische sector

De dataset ‘Mapping planperceel – statistische sector’ verbindt een planperceel (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018) met de statistische sector die het omvat.

Meer info over de dataset 'Mapping planperceel – statistische sector’.