Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wetgevend kader

Om de toegang te garanderen tot alle in de Europese Unie geproduceerde datasets, heeft de EU een coherent regelgevingskader ingevoerd. Voor het openstellen van gegevens van de FOD Financiën en in het bijzonder van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gelden twee reeksen normen: de INSPIRE-richtlijn en de PSI-richtlijn. De eerste is gericht op datasets van geografische aard, terwijl de tweede betrekking heeft op meer gegevenssoorten. Ze zijn beide gericht op het vaststellen van normen voor de verspreiding van gegevens en het vastleggen van de voorwaarden voor het gebruik van datasets.