Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gebruikte normen

De PSI-richtlijn en de INSPIRE-richtlijn voorzien niet dezelfde protocollen en normen voor het documenteren van open datasets en diensten. Zolang de metadata de ene of de andere standaard volgen, is het technisch mogelijk om INSPIRE-metadata om te zetten in PSI-metadata of vice versa. Maar over het algemeen is de PSI-standaard minder streng dan de INSPIRE-standaard.

Daarom documenteert de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) zijn datasets en services eerst met INSPIRE-metagegevens waaruit de PSI-metagegevens zijn afgeleid.

INSPIRE-normen

De wettelijke en technische normen rond de INSPIRE-richtlijn verplichten de lidstaten hun datasets en diensten te documenteren door middel van metadatasheets overeenkomstig ISO 19139. Die standaard vereist dat metagegevensbladen als XML-bestanden worden geschreven.

De Europese Commissie heeft deze standaard voor eigen gebruik gespecificeerd: het zijn de INSPIRE-metadata. Voor elke bron geven ze informatie over de essentiële contextuele elementen: de titel, de samenvatting, een verantwoordelijke voor de bron, een contactpunt voor het metagegevensblad, de gebruiksvoorwaarden, enzovoort.

PSI-normen

Voorlopig zijn er geen regelgevende normen rond de PSI-richtlijn die de lidstaten verplichten hun datasets en diensten te documenteren door middel van datasheets die voldoen aan een technische norm. De facto dient de DCAT-standaard van de W3C, als referentie voor het documenteren van datasets in open dataportalen over de hele wereld. DCAT-bestanden kunnen in verschillende indelingen worden geschreven, waaronder XML of JSON.

Voor eigen gebruik heeft de Europese Commissie het DCAT AP-Profiel als norm gespecificeerd. In zowel Europa als België wordt de documentatie van open datasets en diensten uitgevoerd in overeenstemming met het DCAT AP-profiel.