Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PSI-richtlijn

Wat is de PSI-richtlijn?

EU-richtlijn 2019/1024 betreffende open data en het hergebruik van overheidsinformatie, bekend als de PSI-richtlijn, is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en vormt een kader voor de verspreiding van gegevens die door de publieke sector in de Europese Unie worden beheerd.

De richtlijn biedt dus een kader voor de wettelijke voorwaarden voor de toegang tot gegevens uit de publieke sector. Die moeten in principe standaard voor iedereen toegankelijk zijn, zonder voorafgaande rechtvaardiging, al voorziet de richtlijn in bepaalde uitzonderingen (zoals persoonsgegevens).

De richtlijn biedt ook een kader voor de technische regelingen voor de verstrekking van overheidsgegevens. Die moeten worden geleverd in open en machinaal leesbare formaten. In principe kunnen ze dus worden gebruikt via software of applicaties die beschikbaar zijn zonder speciale licentie. Bovendien bepaalt de richtlijn dat gegevens uit de overheidssector moeten worden gedocumenteerd met metagegevens die het volgende specificeren: 

  • de inhoud
  • de verantwoordelijke instelling
  • het distributieformaat
  • ...

Ook die metadata moeten machinaal leesbaar zijn en voldoen aan bepaalde internationale normen. Dat zorgt voor leesbaarheid voor verschillende toepassingen, zoals open dataportalen.

Waarom werd de PSI-richtlijn aangenomen?

De richtlijn wil:

  • economische dynamiek bevorderen,
  • de interne markt verdiepen,
  • eerlijke concurrentie bevorderen,
  • het effectief recht van burgers op informatie garanderen,
  • de kwaliteit van de door de overheidssector ontvangen informatie verbeteren, het massale gebruik ervan bevorderen en zo eventuele fouten identificeren.

Overheidsinformatie vrij delen moet bijdragen tot de verwezenlijking van die doelstellingen.

Hoe realiseert België de doelstellingen van de PSI-richtlijn?

De gewesten en de federale overheid zijn bezig met het opstellen van decreten, verordeningen of wetten of hebben er opgesteld om die richtlijn om te zetten.

Hoe dan ook werken de verschillende overheden van het land nu al aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de PSI-richtlijn. Zo ontwikkelt en beheert de FOD BOSA een nationaal open dataportaaldat door alle overheidsdiensten van het land wordt gebruikt. Zowel gegevens van federale en gewestelijke overheden als van verschillende gemeentelijke overheden zijn gedocumenteerd en zijn in principe toegankelijk via dit portaal. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) heeft ervoor gezorgd dat op dit portaal wordt verwezen naar alle gegevenssets die ze beheert.

Daarnaast beheren de gewesten en gemeenschappen hun eigen portalen, net als enkele gemeenten:

Daarnaast beheert de Europese Commissie bijvoorbeeld nog het Europese open dataportaal.