Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Telemarc

De Telemarc-toepassing is nu ook beschikbaar voor de attesten “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten”

Attest voor openbare aanbesteding - Telemarc

 • Wat is Telemarc?

  Aanbestedende overheidsdiensten kunnen dankzij de Telemarc-toepassing van Digiflow online de federale databanken raadplegen om informatie te verkrijgen over de ondernemingen die kandidaat zijn voor een overheidsopdracht.

  Meer informatie over de Telemarc-toepassing vindt u op de site van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV).

 • Wanneer moet de aanbestedende overheid het attest voor openbare aanbesteding aanvragen via Telemarc?

  Vanaf 03.03.2014 werd er een nieuwe versie van Telemarc ter beschikking gesteld aan deze aanbestedende overheden. Vanaf dan zal Telemarc het attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” kunnen afleveren op basis van de databanken van de FOD Financiën.

  De ondernemingen die inschrijven op een overheidsopdracht waarvoor er vanaf 03.03.2014 een bekendmaking is verzonden naar het Publicatieblad van de Europese Unie of naar het Bulletin der Aanbestedingen, of waarvoor er, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 03.03.2014 wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of een offerte, moeten die attesten niet meer aanvragen bij het Ontvangkantoor Directe Belastingen of Btw. Dankzij Telemarc kan de aanbestedende overheid die toegang heeft tot Telemarc  zelf het attest “Fiscale schulden in het kader van overheidsopdrachten” verkrijgen.

  Voor de overheidsopdrachten die voor 03.03.2014 werden bekendgemaakt of waarvoor u voor die datum werd uitgenodigd tot inschrijving, blijft uw Ontvangkantoor Directe Belastingen en Btw bevoegd voor het afleveren van het attest.

 • Hoe weet u of een aanbestedende overheid toegang heeft tot Telemarc?

  In de opdrachtdocumenten vindt u terug of de betrokken overheidsdienst al of niet toegang heeft tot Telemarc.

 • Wanneer moet u het attest voor openbare aanbesteding zelf aanvragen bij de FOD Financiën?

  Alleen wanneer een aanbestedende overheidsdienst nog geen toegang heeft tot Telemarc, moet u als inschrijvende onderneming het attest voor openbare aanbesteding zelf aanvragen bij de FOD Financiën.

 • Hoe vraag ik voor een overheidsopdracht een attest voor openbare aanbesteding aan?

  Heeft de aanbestedende overheid voor een overheidsopdracht een attest voor openbare aanbesteding nodig?

  Maak uw attest online aan via MyMinfin, dat is eenvoudig en zo heeft u het meteen.

  Download uw attest voor openbare aanbesteding

  Kies de gewenste taal en het type ‘Attest voor openbare aanbesteding’. Daarna kunt u het attest downloaden met de knop ‘Download het certificaat’.

  Wie kan het attest downloaden op MyMinfin?

  1. de wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming (bij de Kruispuntbank van Ondernemingen)
  2. de medewerker van een onderneming die via Mijn eGov-Rollenbeheer aangewezen werd om de btw-aangiftes in te dienen
  3. de mandaatnemer die door een onderneming via Mijn eGov-Rollenbeheer aangewezen werd om de btw-aangiftes in te dienen
 • Hoe vraag ik een attest voor openbare aanbesteding met een gedelegeerde handtekening voor een overheidsopdracht in het buitenland?

  Hebt u voor een overheidsopdracht in het buitenland een attest voor openbare aanbesteding met een gedelegeerde handtekening nodig?

  U kunt het attest aanvragen door een mail te sturen naar telemarc@minfin.fed.be. Vermeld in uw mail zeker:

  • dat het gaat om een attest voor een buitenlandse openbare aanbesteding met gedelegeerde handtekening,
  • de datum van bekendheid of uitnodiging tot inschrijving.

  U krijgt het attest dan via eLegalization.

 • Als niet-Europese firma heb ik geen toegang tot MyMinfin, hoe vraag ik dan een attest voor openbare aanbesteding?

  Heeft de aanbestedende overheid een attest voor openbare aanbesteding nodig, maar kunt u het niet zelf downloaden omdat u als niet-Europese firma geen toegang hebt tot MyMinfin?

  Dan kunt u het attest aanvragen door een mail te sturen naar telemarc@minfin.fed.be. Vermeld in uw mail zeker de datum van bekendheid of uitnodiging tot inschrijving.

 • MyMinfin is niet bereikbaar, hoe vraag ik dan een attest voor openbare aanbesteding?

  Is MyMinfin momenteel niet bereikbaar? Probeer het dan later op de dag nog eens. De meeste storingen worden dezelfde dag nog opgelost.

  Is MyMinfin langere tijd onbereikbaar? Dan kunt u het attest ook aanvragen door te mailen naar telemarc@minfin.fed.be. Meld in uw mail zeker:

  • dat het gaat om een aanvraag door een technisch probleem,
  • de datum van bekendmaking of uitnodiging tot deelname.