Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toestand kadastrale gegevens 01.01.2024

Sinds 5 juli 2024 hebt u toegang tot de kadastrale gegevens, legger en historiek met de toestand op 1 januari 2024 in de toepassing URBAIN via de rubriek ‘Downloaden’.

Ook de informatie over de kadastrale inkomens en de oppervlakte, die u nodig hebt om het jaarlijkse budget van uw gemeente te bepalen, is beschikbaar.

Het kadastraal plan is downloadbaar in open dataformaat. Meer informatie vindt u hier.

URBAIN

 • Hoe doe ik een opzoeking volgens perceelnummer in de Visualisatietool (Accesstoepassing)?

  Download eerst in URBAIN de laatste versie van de ‘Visualisatietool voor de kadastrale legger’. Vergeet niet de inhoud in te schakelen (‘Bestand’, knop ‘Inhoud inschakelen’ rechts van het linkermenu).

  Het is opnieuw mogelijk om een asterisk of ‘sterretje‘ (*) te gebruiken in een opzoeking volgens perceel.

  Bij een onvolledig ingevulde zoekstring is het mogelijk dat u geen resultaat krijgt, terwijl u vroeger een gedeeltelijk resultaat kreeg (bv. afdeling 51012, sectie A, resultaat: alle percelen in sectie A). Om toch een zoekresultaat te krijgen, moet u het volledige perceelnummer invoeren of alle velden die u leeglaat opvullen met een sterretje.

  Let op:

  De structuur van de zoekstring is dezelfde als de structuur voor correcte invoer in de XML, nl.

  afdeling_sectie_grondnummer_exponent_macht_bis

  Bijvoorbeeld: 21683_D_0265_R_020_02

  Een perceelnummer of CapaKey, zoals gebruikt wordt in bijvoorbeeld CadGis, ziet er echter als volgt uit:

  afdeling_sectie_grondnummer/bisnummer_exponent_macht

  Om hetzelfde voorbeeld te gebruiken: 21683D0265/02R020

  De nullen voor het nummer moet u weg laten.

  Als u dus het perceel met als CapaKey 21683D0265/02R020 wilt opzoeken in de legger via de Accesstoepassing, moet u de afdeling selecteren en vervolgens D 265 R 20 2 invoeren.

  Lees ook het bestand README_Legger dat wordt meegegeven bij de download.

 • Hoe doe ik een opzoeking op Constructiecode in Listings?

  Vul 0 of 1 in voor de velden waar u vroeger Y/N gebruikte (bewoonbare dakverdieping, centrale verwarming).

  Lees ook het bestand README_Legger dat wordt meegegeven bij de download.

 • Hoe doe ik een opzoeking op Straatnaam in Listings?

  Klik op de knop met de 3 puntjes (…) om daar de straatnaam of een deel van de straatnaam in te voeren.

  Lees ook het bestand README_Legger dat wordt meegegeven bij de download.

 • Hoe kan ik het geslacht (m/v) van de eigenaar achterhalen?

  Met de vroegere codering (XX en XY) kon u het geslacht van de eigenaar bepalen. Die codering bestaat niet meer.

  Via het rijksregisternummer kunt u nog steeds het geslacht achterhalen. De eerste groep van 3 cijfers na de geboortedatum geeft het geslacht aan: oneven = mannelijk, even = vrouwelijk.

  Bijvoorbeeld 80062325106 = mannelijk, 56081924413 = vrouwelijk.

 • Wat met het artikelnummer?

  Het ‘artikelnummer’ an sich bestaat niet meer en is vervangen door het concept ‘eigendomstoestand’. Het gaat om de combinatie van een perceel, zijn eigenaars en hun rechten.

  Wij vragen u dus met aandrang om uw interne procedures die nog gebaseerd zijn op het artikelnummer aan te passen.

 • Hoe doe ik een opzoeking op artikelnummer?

  Er wordt in het veld ‘Artikel’ een string van 5 cijfers verwacht. Als het artikelnummer bijvoorbeeld 6659 is, vul dan 06659 in, of als het artikelnummer 659 is, vul dan 00659 in.

  Vanaf toestand 01.01.2018 kan er niet meer opgezocht worden op artikelnummer.
 • Hoe kan ik vroegere mutaties achterhalen?

  Er wordt een historiek ter beschikking gesteld waarmee u de mutaties van voorgaande jaren kunt opsporen. Met dat bestand kunt u ook de eigendomstoestand aan het artikelnummer linken.

  De gereserveerde percelen (precad-percelen) zijn niet opgenomen in de historiek, de geannuleerde toestand wel.

 • Wat doe ik met een niet-ingevuld Order-veld in het bestand parcel.csv?

  Als het veld ‘Order’ niet ingevuld is, mag u de volledige lijn negeren.

 • De naam in het bestand owner.csv lijkt mij niet correct. Wat moet ik doen?

  De naam wordt enkel vermeld ten informatieven titel. Bij twijfel over de juiste schrijfwijze is het Rijksregister of de Kruispuntbank de authentieke bron.

 • Na het versturen van het bestand krijg ik een foutmelding die ik niet begrijp/ik vind de fout niet in de xml. Wat moet ik doen?

  Stuur de pdf met de foutmelding én de xml naar 220.padoc@minfin.fed.be

 • Ik krijg geen foutmelding/ontvangstrapport na invoer van het bestand, wat moet ik doen?

  Meld dat zo snel mogelijk aan 220.padoc@minfin.fed.be

 • Ik geraak niet meer in de toepassing of krijg het linkermenu niet meer te zien. Wat moet ik doen?

  Volgens de nieuwe aanmeldprocedure moeten de burgemeester en het schepencollege een gemeentelijke verantwoordelijke aanstellen, die verantwoordelijk is voor de toegang tot alle federale toepassingen. Die persoon kan nieuwe URBAIN-gebruikers aanmaken via de toepassing CSAM van FEDICT.

  Op de site van CSAM vindt u de procedure om uw onderneming (de gemeente) te registreren in het Beheer der Toegangsbeheerders.

  Als u al toegang hebt, maar toch het menu niet meer te zien krijgt, vergeet u misschien om bij het aanmelden In naam van een onderneming (= uw gemeente) te selecteren.

  Contacteer bij problemen:

  Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar de helpdesk URBAIN: 220.padoc@minfin.fed.be.