Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toolkit over hulp bij de belastingaangifte

Wilt u als gemeente uw inwoners, en met name meer kwetsbare personen, info geven over het invullen van hun belastingaangifte? Wilt u uw inwoners ondersteunen in het digitaal vervullen van hun interacties met de overheid?

Hier vindt u materiaal dat u daarvoor kunt gebruiken.

Andere informatiebronnen:

  • Het opleidingsportaal Connectoo over digitale inclusie van de FOD Beleid & Ondersteuning. Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die bij een federale, gewestelijke of gemeentelijke administratie werkt. Ze stelt je in staat te leren over digitale inclusie, om in je dagelijks werk beter rekening te houden met deze thematiek.
  • Het portaal 123digit van de vzw WeTechCare. Een gratis platform voor begeleiding bij het dichten van de digitale kloof.