Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale woonplaatsattesten (276Conv) - gegroepeerde aanvragen

10.04.2024 - Indiening via MyMinfin en termijnen voor 2024

Voortaan moet u uw gegroepeerde aanvragen van fiscale attesten indienen via MyMinfin.

Lees de nieuwe indieningsprocedure voor uw gegroepeerde aanvragen in 2024. De XML- en XSD-bestanden zijn ook bijgewerkt voor 2024.

In 2024 nemen we de aanvragen die zijn ingediend op uiterlijk:

 • 24 mei 2024
 • 23 augustus 2024
 • 4 november 2024

om behandeld te worden.
 

1. Indiening van gegroepeerde aanvragen

Op enkele uitzonderingen na moet u uw gegroepeerde aanvragen voor fiscale woonplaatsattesten indienen via MyMinfin:

 • volgens de vooropgestelde kalender
 • via XML-bestanden.

Ter herinnering, u mag uw gegroepeerde aanvragen voor fiscale woonplaatsattesten niet meer indienen:

 • per post (naar het adres van het bevoegde centrum of naar elk ander adres van de FOD Financiën), of
 • per e-mail (evenmin naar het e-mailadres goge.certificates@minfin.fed.be van de GO-administratie).

Uitzondering: we aanvaarden uitzonderlijk nog gegroepeerde aanvragen voor natuurlijke personen of natuurlijke personen ondernemingen die een woonplaatsattest nodig hebben met vermelding van de verblijfsperiode (met name voor de inkomsten van een eerdere periode) en/of de inkomstenbedragen. U kunt dergelijke gegroepeerde aanvragen rechtstreeks naar de bevoegde centra blijven versturen per post. U moet de formulieren die beschikbaar zijn op onze website invullen en er voor elke klant een volmacht aan toevoegen.

2. Verwerking van gegroepeerde aanvragen

 • Als uw XML-bestand geen onregelmatigheden bevat, wordt het automatisch verwerkt.
 • Als er zich een onregelmatigheid voordoet in een specifieke aanvraag, verwerken we die handmatig.
 • Als uw XML-bestand niet conform het XSD-schema is, verwerken we het niet.

3. Bekijken en downloaden van de beslissingen over gegroepeerde aanvragen (attesten of weigering)

Nadat u de aanvraag indient, is de beslissing (attest of weigering) beschikbaar in het MyMinfin-dossier van uw klant binnen de volgende termijn:

Aanvraag ingediend tot ... In geval van automatische verwerking: uiterlijk … In geval van handmatige verwerking: uiterlijk …
24.05.2024 17.06.2024 13.09.2024
23.08.2024 13.09.2024 18.10.2024
04.11.2024 18.11.2024 16.12.2024

Om die beslissing te kunnen bekijken, moet u een actief mandaat Fiscale woonplaats hebben om toegang te krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw klant.

Activeer de mandaten voor uw bestaande klanten vóór 31 december 2024.

In de toekomst kunt u kiezen voor een API-oplossing om de digitale beslissingen van uw klanten automatisch te ontvangen. Meer informatie hierover delen we mee wanneer de API-oplossing beschikbaar is.

4. Gedetailleerde procedure voor het indienen van uw gegroepeerde aanvragen in 2024

 • Vul een XML-bestand in met alle aanvragen van klanten per doelgroep en per indieningsperiode: een bestand voor de natuurlijke personen (waaronder ook de natuurlijke personen ondernemingen) en een ander bestand voor de rechtspersonen.
  • Om het XML-bestand te valideren, moet u het XSD-schema gebruiken.
  • In tegenstelling tot het XML-bestand voor rechtspersonen, moet het XML-bestand voor natuurlijke personen alleen de attestaanvragen bevatten, zonder vermelding van een specifieke verblijfsperiode en zonder gegevens over het inkomen.
  • Vermeld in het XML-bestand ook uw postadres in België en een e-mailcontactadres.
    
 • InMyMinfin:
  • Meld u aan in naam van uw onderneming.
  • Kies 'Mijn interacties > Mijn aanvragen van attesten > Fiscaal woonplaatsattest in België (276conv)'.
  • Selecteer ‘Ik upload een XML-bestand'.
  • Upload uw XML-bestand met de gegroepeerde attestaanvragen van klanten van dezelfde doelgroep.
   U moet geen rekening houden met de aangegeven limiet van 5.000 attestaanvragen per XML-bestand voor de XML-bestanden die in 2024 verzonden worden.

   Opgelet! U kunt meerdere XML-bestanden verzenden, maar wij verwerken alleen het laatste XML-bestand dat vóór het einde van een indieningsperiode voor een doelgroep is ingediend. Zorg er dus voor dat uw laatste bestand telkens alle attestaanvragen van dezelfde periode bevat.

   Is het XML-bestand niet conform het XSD-schema? Momenteel wordt uw bestand niet geblokkeerd bij de verzending, maar het wordt wel als ongeldig beschouwd. In dat geval nemen we contact met u op via het e-mailadres dat u in het XML-bestand hebt opgegeven.
    

 • U kunt SharePoint blijven gebruiken om:
  • een gecodeerd zipbestand in te dienen dat het volgende moet bevatten:
   • een zipbestand (bestandsnaam: proxy_np.zip) met de volmachten van alle klanten natuurlijke personen (waaronder ook de natuurlijke personen ondernemingen)
   • een zipbestand (bestandsnaam: proxy_corp.zip) met de volmachten van alle klanten rechtspersonen.
    Voor de volmachten:
    • U moet een apart pdf-document per volmacht aanmaken met de naam 'NationaalNummer.pdf' (bv. 11225577799.pdf) of 'KBONummer.pdf' (bv. 0123456789.pdf).
    • U moet het gecodeerde zipbestand met een wachtwoord beveiligen. Voer uw wachtwoord in op onetimesecret om een unieke link te genereren waarmee het wachtwoord veilig kan worden gecommuniceerd aan de FOD Financiën.
    • Stuur die link vervolgens door naar ge-go@minfin.fed.be.
  • het overzichtsbestand met de status van elke aanvraag te downloaden.
  • de beslissingen (attest of weigering) te downloaden.
    
 • Toegang tot de SharePoint:
  • Wijs maximaal vier medewerkers (per instelling) aan als 'SPOC fiscale woonplaatsattesten' die de XML-bestanden in deze beveiligde opslagruimte op SharePoint moeten plaatsen.
  • Om hen toegang te verlenen tot het online dossier, stuurt u hun namen en e-mailadressen naar de FOD Financiën via het e-mailadres ge-go@minfin.fed.be. Dit e-mailadres mag niet worden gebruikt voor specifieke vragen over woonplaatsattesten.
  • eem voor die vragen contact op met de bevoegde diensten.

5. Overgangsmaatregelen voor 2024

 • In 2024 kunt u SharePoint blijven gebruiken om:
  • de volmachten in te dienen voor de klanten voor wie nog geen mandaat is geactiveerd, en
  • de beslissingen (attesten of weigering) en het overzichtsbestand met de status van elke aanvraag (verwerkt/niet verwerkt/onvolledig) te downloaden.
  • Naarmate de mandaten worden geactiveerd, moeten de financiële instellingen die minder aanvragen hebben evenwel in de tweede helft van 2024 beginnen met het downloaden van de beslissingen vanuit het MyMinfin-dossier van de klant.
 • In 2023 konden de financiële instellingen een verklaring op erewoord sturen waarin ze garandeerden in het bezit te zijn van de volmachten van elke klant. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2024. De FOD Financiën behoudt zich evenwel het recht voor om spontaan een steekproef van deze volmachten op te vragen. De financiële instelling moet dit onmiddellijk voorleggen.

6. Gegroepeerde aanvragen van in het buitenland geregistreerde financiële instellingen

Financiële instellingen die enkel in het buitenland zijn geregistreerd en gemachtigd worden door Belgische inwoners, kunnen momenteel het mandaat Fiscale woonplaats niet activeren noch toegang krijgen tot MyMinfin.

Hun gegroepeerde aanvragen kunnen dus niet meer worden behandeld. Hun Belgische klanten moeten voortaan zelf hun woonplaatsattesten aanvragen en doorgeven.

7. Bestanden en documentatie

Enkele voorbeelden van in het kader van deze indieningsprocedure te gebruiken bestanden:

8. Informatie voor de belastingplichtigen