Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Autonoom gemeentebedrijf

Beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk

Waarover gaat het?

Bij het onderzoek van de wettelijke bepalingen die oordelen of een autonome lokale autoriteit al dan niet winstgevend is, zal geen rekening worden gehouden met het operationeel resultaat van het boekjaar, dat de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bestrijkt. Dit geldt ook als twee verschillende boekjaren deze periode bestrijken.

Wanneer een boekjaar geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op die periode, zal de administratie niet het hele boekjaar in aanmerking nemen.

De maatregel wordt uitgebreid tot handelingen tot 30 september 2021, maar alleen het operationeel resultaat met betrekking tot die periode zal niet in aanmerking worden genomen door de administratie.

Meer info