Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Vaccinatiecentra

Vaccinatiecentra - terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen

Waarover gaat het?

De publiekrechtelijke lichamen (steden, gemeenten en OCMW's) moeten geen btw heffen over de personeelskosten die ze in rekening brengen om een vaccinatiecentrum van het nodige personeel te voorzien in de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Meer info