Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vaccinatiecentra

Vaccinatiecentra - terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen

Waarover gaat het?

De publiekrechtelijke lichamen (steden, gemeenten en OCMW's) moeten geen btw heffen over de personeelskosten die ze in rekening brengen om een vaccinatiecentrum van het nodige personeel te voorzien in de strijd tegen de Covid-19-pandemie.

Meer info