Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bezwaar via MyMinfin

Als mandataris kunt u in naam van uw klanten een bezwaar indienen via MyMinfin. U kunt ook de voortgang van het bezwaar opvolgen en uw reeds ingediende bewaren raadplegen.

Dien uw bezwaar online in
 

Voor welke materies?

U kunt online een bezwaar indienen voor de volgende materies:

 • inkomstenbelasting + bijbehorende boetes
  • personenbelasting (PB)
  • belasting niet-inwoners - natuurlijke personen (BNI-np)
  • vennootschapsbelasting (VenB)
  • belasting niet-inwoners - vennootschappen (BNI-ven)
 • btw + btw-boetes
   

Met welk mandaat en rol?

Om toegang te krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw klant, hebt u nood aan:

 • een actief mandaat ‘Geschillen’,
 • en de rol ‘Mandaatuitvoerder MyMinfinLitigations’.

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘particulieren’

Meer informatie over het mandaat Geschillen voor uw klanten ‘ondernemingen’
 

Hoe online een bezwaar indienen?

Log in op MyMinfin in naam van uw klant.

In ‘Mijn aangifte’, onder ‘Een bezwaarschrift indienen en raadplegen’, kunt u:

 • een nieuw bezwaar indienen,
 • reeds ingediende bezwaren raadplegen.
   

Bekijk de video's