Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Indieningstermijnen aangiften

Coronavirus - Steunmaatregelen - Verlenging van de termijnen
 

Aangifte in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 28 juni 2019.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 28 juni 2019.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2019 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 15 juli 2019.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 12 november 2019.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen': 13 december 2019.
 • Indieningstermijn voor de aangifte voor de mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) via Tax-on-web: 10 januari 2020 (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).


Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

 • Indieningstermijn: 14 oktober 2019.


Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 23 december 2019.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 23 december 2019.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 23 december 2019.


Btw-aangiften