Indieningstermijnen aangiften

Aangifte in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2020.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2020.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 16 juli 2020 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 16 juli 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 22 oktober 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen': 11 december 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte voor de mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) via Tax-on-web: 11 januari 2021 (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).
   

Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

Aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 
 • De aangiften voor aanslagjaar 2020 zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web in de tweede helft van september.
   

Btw-aangiften