Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2022
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2022
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2022 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 15 juli 2022
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 30 septembre 2022
  Als u de aangifte van uw cliënt echter vóór 30 augustus 2022 indient, geniet uw cliënt een voordeel:
  • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
  • of hij zal later moeten betalen.


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

 • Indieningstermijn: 17 oktober 2022
 • Biztax (aanslagjaar 2022) zal beschikbaar zijn op 17 mei 2022


Btw-aangiften

Binnenkort zullen de andere termijnen voor het aanslagjaar 2022 worden bepaald.