Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Indieningstermijnen aangiften

Aangifte in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2020.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2020.
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 16 juli 2020 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 16 juli 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 30 november 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen': 31 december 2020.
 • Indieningstermijn voor de aangifte voor de mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) via Tax-on-web: 15 februari 2021 (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).
   

Aangifte in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting

Aangifte in de belasting niet-inwoners - vennootschappen

 • Indieningstermijn: 15 januari 2021.
   

Aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 22 januari 2021.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 22 januari 2021.
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 22 januari 2021.
 • Opening Tax-on-web BNI 2020:  22 september 2020.
   

Btw-aangiften