Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2022
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2022
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2022 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 15 juli 2022
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 28 oktober 2022
  Als u de aangifte van uw cliënt echter vóór 30 augustus 2022 indient, geniet uw cliënt een voordeel:
  • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
  • of hij zal later moeten betalen.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen' (op papier of online): 20 december 2022
 • Indieningstermijn voor de aangifte voor de mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) via Tax-on-web: 16 januari 2023 (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte)


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

 • Indieningstermijn: 17 oktober 2022
 • Biztax (aanslagjaar 2022) zal beschikbaar zijn op 17 mei 2022
   

Aangiften in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen 

 • De aangiften voor aanslagjaar 2022 zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf  8 september 2022.
 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 10 november 2022 
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 25 november 2022 
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 25 november 2022
   

Btw-aangiften