Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

Dezelfde termijnen voor burgers en mandatarissen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2024
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2024
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2024
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web:
  • Algemeen principe: 15 juli 2024
  • Met specifieke inkomsten: 16 oktober 2024
   Als u de aangifte van uw cliënt ten laatste op 31 augustus 2024 indient, geniet uw cliënt een voordeel:
   • hij zal zijn terugbetaling sneller ontvangen
   • of hij zal later moeten betalen.
 • Indieningstermijn voor de aangifte van de 'forfaitaire belastingplichtigen' (op papier of online): ...
 • Indieningstermijn voor de aangifte van forfaitaire landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) (op papier of online): ...

Binnenkort zullen de andere termijnen voor het aanslagjaar 2024 worden bepaald.


Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

Aangiften in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen 

 • De aangiften (aanslagjaar 2024) zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf de tweede helft van september
 • Indieningstermijn voor de aangifte: 22 november 2024
   

Btw-aangiften

Aanvraag tot uitstel voor de aangiften aangiften PB, VenB, RPB, BNI-pp en BNI-ven (enkel door overmacht of om ernstige redenen)

Kunt u door overmacht of om een ernstige reden (spoedoperatie, overlijden, brand …) uw aangiften niet binnen de voorziene termijn indienen?

U kunt een aanvullende termijn voor aanslagjaar 2023 aanvragen via dit formulier.

Het formulier om uitstel aan te vragen voor aanslagjaar 2024 publiceren we binnenkort.

 • Dien uw aanvraag in voor het verstrijken van de normale aangiftetermijn (we staan geen bijkomend uitstel toe na het verstrijken van de normale aangiftetermijn).
 • Vermeld duidelijk de redenen van uw aanvraag (we weigeren onvoldoende gemotiveerde aanvragen).
 • Doe geen andere aanvragen via het formulier (ook geen vraag tot uitstel om te antwoorden op een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging). Die aanvragen zullen niet behandeld worden.

U kunt uw aanvraag indienen voor één belastingplichtige (per keer) of voor een groep belastingplichtigen tegelijkertijd (in dat geval zullen we u vragen nog een tweede document in te vullen).

We behandelen vervolgens uw aanvraag. Als dat nodig is, zullen we nog bijkomende informatie of documenten opvragen. Vervolgens ontvangt u onze beslissing via e-mail.