Indieningstermijnen aangiften

Aangifte in de personenbelasting

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 28 juni 2019.
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 28 juni 2019.
  • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 15 juli 2019 (voor burgers en mandatarissen).
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 15 juli 2019.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 24 oktober 2019.


Aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

  • Indieningstermijn: 26 september 2019.


Aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

  • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 7 november 2019.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 5 december 2019.
  • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 5 december 2019.
  • De aangiften voor aanslagjaar 2019 zullen beschikbaar zijn in Tax-on-web vanaf 12 september 2019.


Btw-aangiften