Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

PB-formulieren (aanslagjaar 2024)

Formulieren bij de aangifte in de personenbelasting 2024

Kenmerk Formulier Link
204.3 Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico's en kosten  PDF (PDF, 264.44 KB)
270MLH Door de huurder van een onroerend goed of houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed bij de aangifte in de inkomstenbelastingen te voegen bijlage 

Meer informatie over het model van de toe te voegen bijlage

Aangifte via Tax-on-web : dit formulier is rechtstreeks beschikbaar in Tax-on-web (tabblad « Documenten en nota's »). Gebruik deze PDF niet.
 PDF (PDF, 143.77 KB)
Uitzonderingen
274 APT-8 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Middelgrote onderneming  Word (DOCX, 59.25 KB)
 PDF (PDF, 393.24 KB)
274 APT-9 Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen - Andere dan middelgrote onderneming  Word (DOCX, 61.28 KB)
 PDF (PDF, 392.16 KB)
276CJC Juridische constructies  PDF (PDF, 109.88 KB)
276J Belastingkrediet van toepassing in de personenbelasting  PDF (PDF, 163.94 KB)
 Excel (XLSX, 36.54 KB)
276K Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa  PDF (PDF, 307 KB)
276N Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen  PDF (PDF, 180.85 KB)
276P Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor commerciële vaart  PDF (PDF, 156.32 KB)
276T Vrijstelling bijkomend personeel  PDF (PDF, 98.92 KB)
276U Investeringsaftrek  PDF (PDF, 137.87 KB)
 Excel (XLSX, 34.7 KB)
276W1 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek  PDF (PDF, 124.9 KB)
276W2 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming  PDF (PDF, 116 KB)
276W3 Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer  PDF (PDF, 64.03 KB)
276W4 Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg  PDF (PDF, 85.8 KB)

Archief