Europese INSPIRE-richtlijn

De Downloadable file richtlijn 2007/2/EG (PDF, 109.51 KB)van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) werd gepubliceerd in het officieel Journaal op 25 april 2007. De INSPIRE richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. De richtlijn vereist ook dat algemene Implementing Rules (IR) toegepast worden in een aantal specifieke domeinen zoals de Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting. In België werd de INSPIRE richtlijn omgezet in een Downloadable file Vlaams decreet (PDF, 1.02 MB), een Downloadable file Waals decreet (PDF, 355.09 KB), een Downloadable file Brussels ordonnantie (PDF, 367.34 KB) en een Downloadable file federale wet (PDF, 105.97 KB). Tussen de drie Gewesten en de federale overheid is er ook een Downloadable file samenwerkingsakkoord (PDF, 288.85 KB) ondertekend (met een Downloadable file Vlaams instemmingsdecreet (PDF, 14.85 KB), een Downloadable file Waals instemmingsdecreet (PDF, 216.45 KB), een Downloadable file Brusselse instemmingsordonnantie (PDF, 106.45 KB) en een Downloadable file federale instemmingswet (PDF, 30.26 KB)) om de implementatie tussen de verschillende overheden in België te coördineren.

Rapporten betreffende België:

Contactpersonen: