Kadastraal plan

Definitie
Het kadastrale percelenplan is een element van de patrimoniale documentatie. Het wordt gedefinieerd als ‘de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied’. Het betreft een van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:
  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materiaal en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen
De dataset wordt voornamelijk gebruikt voor het visualiseren en lokaliseren van onroerende goederen: percelen en gebouwen. Ze wordt gebruikt als basislaag voor een groot aantal thematische lagen met betrekking tot de eigendomsgrenzen. Het kadastrale percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen (mutaties) aan de eigendommen.
 
Verbetering van het kadastrale percelenplan
Sinds enkele jaren heeft de AAPD de ‘kwaliteitsverbetering van het kadastrale percelenplan’ opgenomen als strategische doelstelling. Dat om het kadastrale percelenplan conform te maken aan de INSPIRE-aanbevelingen met betrekking tot de absolute nauwkeurigheid. De INSPIRE-richtlijn geeft als aanbeveling een gemiddelde absolute nauwkeurigheid van 1 m voor de perceelgrenzen in stedelijke zones en 2,5 m voor die in landelijke zones.
 
De processen van de kwaliteitsverbetering verschillen voor de 3 gewesten. Gedetailleerde informatie over die processen vindt u via deonderstaande linken:
Raadplegen
Als u het kadastrale percelenplan enkel wilt raadplegen, kunt u de viewer van de toepassing CadGIS gebruiken.
 
U kunt het kadastrale percelenplan ook raadplegen via allerlei raadpleegdiensten (WMS en WFS). Daarmee kunt u als professioneel of vertrouwde gebruiker het percelenplan gebruiken (visualiseren) in een GIS-toepassing of integreren in bestaande toepassingen.
 
De beschrijvingen en de URL's van die raadpleegdiensten zijn beschikbaar op het geoportaal van de federale overheid.
 
Beschikbare versies
U vindt hieronder de fiscale toestanden op 1 januari 2019 en 2018.
 
De versies voor 2018 vindt u in MyMinfin.
 
Downloaden
U kunt de bestanden van het kadastraal plan per gemeente ook als open data downloaden onder de voorwaarden van de gebruikerslicentie gebaseerd op Creative Commons. Die bestanden zijn shapefiles. U vindt een technische beschrijving van dat gegevensformaat via deze link.

De meeste GIS (Geographic Information Systems)- of CAD (Computer Aided Design)-software herkent dat formaat, dat vaak gebruikt wordt in de cartografie. Bijvoorbeeld de gratis en open source software QGIS.

U hebt de keuze tussen twee coördinatenstelsels: Lambert 72 en Lambert 2008. Zie deze link voor meer info. 
 
U vindt de technische specificaties van het kadastrale percelenplan in het document ' Dataspecificaties kadastraal percelenplan (PDF, 345.91 KB)'.

U vindt de technische specificaties voor de administratieve grenzen in het document ' Dataspecificaties administratieve grenzen (PDF, 284.21 KB)'.