Voorafgaande identificatie van percelen

Bij de redactie van een akte die betrekking heeft op een gedeelte van één of meer kadastrale percelen, dient de notaris tevens de referentie van het desbetreffende afbakeningsplan en de nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie te vermelden.

Bijlagen: