Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastrale percelenplan

Het kadastrale percelenplan of kadastraal plan is een grafische voorstelling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. U kunt het dus gebruiken om onroerende goederen (percelen en gebouwen) te visualiseren en lokaliseren.

De AAPD werkt het kadastrale percelenplan voortdurend bij op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen aan de eigendommen. Er zijn twee versies van deze datasets beschikbaar:

De dataset bestaat voornamelijk uit de volgende lagen:

  • de onroerende goederen: kadastrale planpercelen (eigendomsgrenspalen), gebouwen en in bepaalde gevallen ook materieel en outillage
  • de straatnamen, adressen, plaatsnamen
  • de grenzen van ruilverkavelingen en van polders en wateringen
  • de administratieve en kadastrale grenzen