Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ

Technische vragen het kadastraal plan raadplegen

 • De toepassing is niet beschikbaar?

  De FOD Financiën stelt alles in het werk om te zorgen dat de viewers van CadGIS altijd toegankelijk zijn. Het kan echter gebeuren dat de toepassing tijdelijk niet beschikbaar is door technisch onderhoud. In de mate van het mogelijke proberen we de gebruikers zo veel mogelijk op voorhand te verwittigen door een melding in de toepassing zelf en op de onthaalpagina van MyMinfin.

  Als de toepassing niet beschikbaar is en u geen melding terugvindt op de onthaalpagina, raden we u aan om de toepassing eens te proberen openen in een andere webbrowser. De browsers Google Chrome, Mozilla FireFox en Microsoft Edge zijn het meest geschikt. Als de toepassing na herhaalde pogingen nog steeds niet beschikbaar is, kunt u dat laten weten via het contactformulier in MyMinfin.

 • Welke browser gebruik ik het best voor CadGIS nieuwe versie?

  CadGIS werkt in de browsers Mozilla FireFox en Microsoft Edge, maar is momenteel geoptimaliseerd voor Google Chrome.

  In tegenstelling tot de vorige versie is CadGIS niet meer compatibel met Internet Explorer (deze ondersteunt de Javascripttechnologie gebruikt door CadGIS niet).

 • Bestaat er een handleiding?

  Ja.

  In de toepassing vindt u een beschrijving van alle functies in de helppagina’s. Klik op het icoontje met het vraagteken rechtsboven in het scherm om de helppagina’s te openen.

  icoon met vraagteken

 • Er staat een fout in de achtergrondkaart?

  CadGIS biedt twee achtergrondkaarten aan, namelijk Cartoweb en Orthofoto.

  Beide achtergrondkaarten zijn eigendom van het NGI en dienen enkel als hulpmiddel voor de gebruiker om zich sneller te kunnen oriënteren.

  Voor fouten op de achtergrondkaart kunt u contact opnemen met het NGI.

  Opmerking: de achtergrondkaarten zijn niet op alle schalen zichtbaar.

 • Hoe recent is de ‘meest recente toestand’?

  De ‘meest recente toestand’ bevat alle mutaties tot en met de vorige werkdag. Dus enkel de mutaties die in de momenteel lopende dag zijn doorgevoerd, zullen nog niet zichtbaar zijn.

 • De voorstelling van mijn perceel op het plan komt niet overeen met de werkelijkheid?

  Het kadastraal percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het Belgische grondgebied. Het percelenplan wordt continu bijgewerkt door de FOD Financiën op basis van de verzamelde informatie over de juridische en fysische wijzigingen aan de eigendommen. Sinds enkele jaren werkt de AAPD samen met de verschillende gewesten om de kwaliteit van het kadastraal percelenplan gemeente per gemeente te verbeteren (met behulp van onder meer fotogrammetrie).

  Het kadastraal percelenplan blijft echter een grafische voorstelling van de kadastrale planpercelen en is juridisch niet bindend. Het is dus mogelijk dat uw perceel op het kadastraal percelenplan niet perfect overeenstemt met de werkelijkheid. Grote fouten (bijvoorbeeld de afwijking is heel groot of de vorm van het perceel op het kadastraal percelenplan verschilt sterk met de werkelijkheid) kunt u melden via MyMinfin > Mijn Woning > Mijn onroerende goederen raadplegen > Een vraag stellen. Als u over plannen of documenten beschikt om uw vraag te staven, voeg die dan zeker toe.

  Opmerking: meer uitleg over de processen van de kwaliteitsverbetering vindt u hier.

 • Bij de percelen zie ik maar 1 oppervlakte in plaats van 2 zoals in de eerdere versie?

  In de nieuwe versie van de toepassing hebben we de informatie over de kadastrale percelen vereenvoudigd.

  Volgende informatie worden getoond:

  • ID kadastraal perceel: het perceelnummer oftewel de CaPaKey (Cadastral Parcel Key).
  • Fiscale situatie: datum van de fiscale situatie (toestand op 1 januari) waarin het perceel werd aangemaakt of laatst gewijzigd. De codering start vanaf de toestand 01.01.2016, dus alles wat werd aangemaakt of gewijzigd voor 2016 heeft als fiscale situatie 01.01.2016.
  • Oppervlakte PATRIS (m²): oppervlakte van het perceel zoals aangegeven in de patrimoniale documentatie.
  • Type oppervlakte: herkomst van de oppervlakte PATRIS.
   • ‘Titel’ als de oppervlakte afkomstig is van een landmeterplan gehecht aan de akte.
   • ‘Grafisch’ als de oppervlakte afkomstig is van een berekening van de oppervlakte van het perceel zoals het voorkomt op het percelenplan en van de ‘bron’-percelen.
   • ‘Geverifieerd’ als de oppervlakte is berekend en geverifieerd op het terrein of op basis van een referentiedocument.

  De ‘grafische oppervlakte’ die in de oude versie beschikbaar was en die de oppervlakte van de voorstelling van het perceel op het kadastrale percelenplan aangaf, is niet meer beschikbaar. Die informatie werd door de gebruikers vaak verkeerd geïnterpreteerd.

  Het is nog steeds mogelijk om een benadering van die oppervlakte te verkrijgen met behulp van de Meettools (zie de online help voor gebruik).

 • Er staat een verkeerd huisnummer op mijn perceel?

  U kunt dat melden via het contactformulier. Vermeld duidelijk over welk perceel het gaat en wat het correcte huisnummer is.

 • Ik zoek mijn adres maar kom op het verkeerde perceel terecht?

  Voor de opzoeking van een adres maakt de toepassing gebruik van de ligging van de adressen die ter beschikking werden gesteld door de verschillende gewesten. Die ligging wijkt soms licht af, waardoor het mogelijk is dat het blauwe bolletje niet in het juiste perceel valt (maar wel nog in de directe omgeving).

 • Waarom verschilt de voorstelling van de gebouwen in verschillende gemeenten?

  In het kader van de samenwerkingsakkoorden tussen de AAPD en de verschillende gewesten worden de kadastrale gebouwen (dat wil zeggen de grafische voorstelling van de gebouwen door de AAPD) op het kadastraal percelenplan geleidelijk aan vervangen door de gebouwen van de gewesten (dat wil zeggen de grafische voorstelling van de gebouwen beheerd door de gewesten). De overname gebeurt gemeente per gemeente.

  De planning voor de verschillende gemeenten kan gevonden worden op:
  Kadastraal plan - kwaliteitsverbetering - Wallonië
  Kadastraal plan - kwaliteitsverbetering - Vlaanderen 

  Zolang in een gemeente de overname nog niet gebeurd is, worden de kadastrale gebouwen afgebeeld op het kadastraal percelenplan. De kadastrale gebouwen hebben een roze/rode kleur en worden beheerd door de AAPD. Bij de overname worden de kadastrale gebouwen vervangen door de gebouwen van de gewesten. Die hebben een beige kleur en worden beheerd door de respectieve gewesten.

  Opmerking: aangezien de definitie van ‘een gebouw’ en de manier waarop gebouwen grafisch voorgesteld worden bij de AAPD niet noodzakelijk dezelfde is als bij de verschillende gewesten, kan de grafische voorstelling van een gebouw op het kadastraal percelenplan bij de overname wijzigen.

 • Het gebouw op mijn perceel heeft een andere vorm, bestaat niet meer, wijkt sterk af?

  Voorbeelden: mijn gebouw wordt veel groter/kleiner afgebeeld dan de werkelijkheid, de afgebeelde woning werd gesloopt, mijn woning wordt niet afgebeeld …

  Als uw gebouw op het kadastraal percelenplan aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Er staat geen incoherentie ter hoogte van uw gebouw of op de plaats waar uw gebouw zou moeten staan
   (Incoherenties worden afgebeeld op het plan met een groen huisje met daarin een symbool: een plusteken voor nieuwbouw, een minteken voor afbraak en een kruis voor een verbouwing. Een incoherentie wordt toegevoegd op het moment dat de AAPD informatie ontvangt over de wijziging van het gebouw. Als het gebouw bijgewerkt wordt, verdwijnt de incoherentie)
   EN
  2. De eventuele wijziging aan uw gebouw vond meer dan twee jaar geleden plaats
   EN
  3. Het gaat om een aanzienlijk verschil
   (De methode die gebruikt wordt om gebouwen grafisch voor te stellen op het kadastraal percelenplan resulteert in kleine verschillen tussen de grafische voorstelling en de werkelijkheid. Het is dan ook niet nodig om kleine verschillen te melden)

  Dan kunt u het probleem melden via « Een vraag stellen » in MyMinfin, tabblad mijn woning:
   

  1. Selecteer het juiste onderwerp naargelang de ligging van het gebouw
   · ‘Weergave gebouw met ligging in Vlaanderen of Brussel’.
   · ‘Weergave gebouw met ligging in Wallonië’
  2. Kies vervolgens in het tweede keuzemenu voor ‘Geometrie (bijvoorbeeld vorm gebouw wijkt sterk af, gebouw ontbreekt …)’ en vul de nodige gegevens in.
  3. Voeg alle nodige plannen/documenten toe waarover u beschikt om uw vraag staven.
 • Mijn gebouw is verkeerd gepositioneerd?

  Voorbeelden: mijn gebouw staat afgebeeld op de perceelsgrens terwijl dat niet het geval is, mijn gebouw staat op het verkeerde perceel …

  Als uw gebouw op het kadastraal percelenplan aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Er staat geen incoherentie ter hoogte van uw gebouw of op de plaats waar uw gebouw zou moeten staan
   (Incoherenties worden afgebeeld op het plan met een groen huisje met daarin een symbool: een plusteken voor nieuwbouw, een minteken voor afbraak en een kruis voor een verbouwing. Een incoherentie wordt toegevoegd op het moment dat de AAPD informatie ontvangt over de wijziging van het gebouw. Als het gebouw bijgewerkt wordt, verdwijnt de incoherentie)
   EN
  2. De laatste wijziging aan uw gebouw en/of perceel vond meer dan twee jaar geleden plaats
   EN
  3. Het gaat om een aanzienlijk verschil
   (De methode die gebruikt wordt om gebouwen grafisch voor te stellen op het kadastraal percelenplan resulteert in kleine verschillen tussen de grafische voorstelling en de werkelijkheid. Het is dan ook niet nodig om kleine verschillen te melden)
  Dan kunt u het probleem melden via « Een vraag stellen » in MyMinfin, tabblad mijn woning:

  1. Selecteer het juiste onderwerp naargelang de ligging van het gebouw
   · ‘Weergave gebouw met ligging in Vlaanderen of Brussel’.
   · ‘Weergave gebouw met ligging in Wallonië’
  2. Kies vervolgens in het tweede keuzemenu voor ‘Positie (bijvoorbeeld gebouw staat niet op de juiste plaats …)’ en vul de nodige gegevens in.
  3. Voeg alle nodige plannen/documenten toe waarover u beschikt om uw vraag staven.

 • Worden alle erfdienstbaarheden getoond op het plan?

  De laag van de erfdienstbaarheden wordt reeds sinds meerdere jaren niet meer bijgewerkt en is dus niet meer up-to-date. Op termijn zullen er geen erfdienstbaarheden meer te zien zijn op het kadastraal plan.

 • Kunnen de toegevoegde lagen bewaard worden in de toepassing?

  Nee, de extra toegevoegde lagen blijven maar zolang zichtbaar als de sessie openstaat. Als u de toepassing opnieuw inlaadt, zullen op dat moment opnieuw enkel de standaardlagen worden weergegeven.

 • Wat is het verschil tussen een officiële en een niet-officiële afdruk?

  Officieel Niet-officieel

  Een officiële afdruk komt overeen met het voormalige kadastrale planuittreksel. Enkel een vastgelegde set lagen van de AAPD (onder andere kadastrale percelen, gebouwen …) wordt weergegeven en het resultaat van de ruimtelijke analyse (percelen binnen bepaalde straal of aanpalende percelen).

  De kadastrale afdeling die vermeld wordt in de hoofding is de afdeling in het exacte midden van het afdrukkader.

  Op een niet-officiële afdruk wordt alles (behalve de achtergrondkaarten Cartoweb en Orthofoto) afgedrukt zoals het op het scherm wordt weergegeven. Dat betekent dus alle lagen (die zichtbaar zijn op de gekozen schaal) inclusief de objecten die getekend werden met de tekentools, de webservices die de gebruiker heeft toegevoegd …

  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij afdrukt.

  Opmerking: het verschil tussen beide types zit enkel in de inhoud van de afdruk. De keuzelijsten voor de verschillende parameters zoals papierformaat … zijn identiek voor beide types.

 • De pdf van de afdruk bestaat nu uit een rasterbestand terwijl dat vroeger een vectorbestand was?

  Het systeem voor het afdrukken in CadGIS gebruikt een rasterafbeelding voor de opmaak van het pdf-bestand. Het gebruik van een rasterafbeelding is een beperking die wordt veroorzaakt door het beheersysteem van documentsjablonen van de FOD Financiën.

  Het CadGIS-team werkt aan een tool om een extract te maken van een bepaalde zone van het kadastrale percelenplan in dxf- en shp-formaat.

  Momenteel zijn de gegevens van het kadastrale percelenplan (actuele en fiscale toestand) reeds beschikbaar via verschillende kanalen:

  • Als open data in de vorm van shapefiles. Dat is een bestandsformaat dat herkend wordt door de meeste GIS-toepassingen.
  • Als webservices (WMS of WFS). Die kunnen geïntegreerd worden in GIS-toepassingen en AutoCAD.

 • Andere vragen?

  Bij andere vragen over het kadastrale percelenplan neemt u contact op met Support MEOW (support.meow@minfin.fed.be).