Kalender

Trimestriële aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor het ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op
4de kwartaal 2018
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201814.12.2018

15.01.2019
1ste kwartaal 2019 15.04.2019
2de kwartaal 2019 15.07.2019
3de kwartaal 2019 15.10.2019
4de kwartaal 2019
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201913.12.2019


15.01.2020

Maandelijkse aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor ...

Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op

December 2018
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

 
24.12.2018
15.01.2019
Januari 2019 15.02.2019
Februari 2019 15.03.2019
Maart 2019 15.04.2019
April 2019 15.05.2019
Mei 2019 14.06.2019
Juni 2019 15.07.2019
Juli 2019 14.08.2019
Augustus 2019 13.09.2019
September 2019 15.10.2019
October 2019 15.11.2019
November 2019 13.12.2019
December 2019
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

24.12.2019


15.01.2020

Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.


Uitzondering: moet ten laatste op 24 december betaald zijn:

 • de BV die door hun aangeslotenen verschuldigd is over de maand november;
 • het voorschot op de BV van het 4de trimester (art. 412, lid 5, WIB 92);
 • de BV van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december (art. 412, lid 4, WIB 92).

De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.