Kalender

Bedrijfsvoorheffing - kalender

Trimestriële aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor het ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen op
4de kwartaal 2017
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201715.12.2017


15.01.2018
1ste kwartaal 2018 13.04.2018
2de kwartaal 2018 13.07.2018
3de kwartaal 2018 15.10.2018
4de kwartaal 2018
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201814.12.2018


15.01.2019

 

Maandelijkse aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen op
December 2017
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

22.12.2017


15.01.2018
Januari 2018 15.02.2018
Februari 2018 15.03.2018
Maart 2018 13.04.2018
April 2018 15.05.2018
Mei 2018 15.06.2018
Juni 2018 13.07.2018
Juli 2018 14.08.2018
Augustus 2018 14.09.2018
September 2018 15.10.2018
October 2018 15.11.2018
November 2018 14.12.2018
December 2018
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

24.12.2018


15.01.2019

 

Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.


Uitzondering: moet ten laatste op 24 december betaald zijn:

 • de BV die door hun aangeslotenen verschuldigd is over de maand november;
 • het voorschot op de BV van het 4de trimester (art. 412, lid 5, WIB 92);
 • de BV van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december (art. 412, lid 4, WIB 92).

De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.