Bericht aan schuldenaars

De 'berichten aan de schuldenaars' bevatten de richtlijnen voor het gebruik, het invullen en het verbeteren van de verschillende fiscale fiches.

Bericht aan schuldenaars

 • Modellen fiches (aanslagjaar 2019)
  • Lonen – individuele fiche (281.10) 
  • Pensioenen - individuele fiche (281.11) 
  • Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) - individuele fiche (281.12) 
  • Werkloosheidsuitkeringen - individuele fiche (281.13)
  • Vervangingsinkomen (Verzekeringsinstellingen) - individuele fiche (281.14) 
  • Inkomsten uit pensioensparen - individuele fiche (281.15)
  • Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid - individuele fiche (281.16)
  • Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag – individuele fiche (281.17)
  • Vervangingsinkomsten (281.18) 
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders - individuele fiche (281.20)
  • Attest (fiche 281.25)
  • Inkomsten uit de deeleconomie - individuele fiche (281.29) 
  • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. - individuele fiche (281.30) 
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - individuele fiche (281.40)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - samenvattende opgave (325.40)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten - opgave - tussenblad (325.40)
  • Auteursrechten en naburige rechten- individuele fiche (281.45)
  • Auteursrechten en naburige rechten - samenvattende opgave (325.45)
  • Auteursrechten en naburige rechten - opgave - tussenblad (325.45)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - individuele fiche (281.50)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - opgave - tussenblad (325.50)
 • Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2019)
  • Lonen (fiche 281.10)
  • Pensioenen (fiche 281.11)
  • Vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (fiche 281.12)
  • Werkloosheidsuitkeringen (fiche 281.13)
  • Vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen) (fiche 281.14)
  • Inkomsten uit pensioensparen (fiche 281.15)
  • Wettelijke vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid (fiche 281.16)
  • Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioenen) (fiche 281.17)
  • Vervangingsinkomen (fiche 281.18)
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiche 281.20)
  • Attest (fiche 281.25)
  • Inkomsten uit de deeleconomie (281.29)
  • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (fiche 281.30)
  • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40 - opgave 325.40)
  • Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45 - opgave 325.45)
  • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)