Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Deposito- en Consignatiekas: algemeen

 • Hoe kan ik de Deposito- en Consignatiekas contacteren?

  U contacteert de Deposito- en Consignatiekas best op het algemene e-mailadres info.cdcdck@minfin.fed.be. Zo nodig kan u ons ook bereiken op het nummer 02 572 57 57 (code: 16502).

 • Welke informatie moet ik bij de hand hebben wanneer ik bel naar de Deposito- en Consignatiekas?

  • Het document waarover de vraag gaat; bijvoorbeeld vrijgavebrief, kopie van solidaire borgtocht, mail met vraag tot voorafname …
  • Het dossiernummer, dit vindt u in de rechterbovenhoek van de akte. De cijfers voor de schuine streep identificeren de financiële instelling waar de akte gesteld werd, de cijfers na de schuine streep duiden het volgnummer aan.
  • De naam van de dienst of van de ambtenaar die op de brief staat
  • Uw rijkregisternummer (als particulier) of KBO-nummer (als bedrijf)
 • Hoe bespoedig ik de inschrijving van een akte?

  • Voor de borgtochten met betrekking tot overheidsopdrachten, de wet Breyne, de huurwaarborgen, de vervoersvergunningen, de kansspelen, of gevraagd door een overheidsinstantie, en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening' 'fondsen na sluiting faillissement', 'gerechtelijk kantonnement', 'andere gerechtelijke consignaties (collectieve schuldenregeling, onteigeningsvergoeding, ...) en notarisgelden:

   • Vul de velden zo nauwkeurig mogelijk in de e-DEPO toepassing in;

   • Controleer of de gegevens juist en volledig zijn.

  • Voor andere categorieën deposito's:

   • Vul één van de formulieren op de website onmiddellijk en volledig in; 

   • Kijk alles na op juistheid en volledigheid van gegevens.

   • Bent u een financiële instelling die meerdere solidaire borgtochten inschrijft? Vul het excelbestand in volgens de gegeven instructies. U kunt het excelbestand verkrijgen via info.cdcdck@minfin.fed.be .

 • Hoe plaats ik sommen en waarden bij de Deposito- en Consignatiekas?

  • Voor de borgtochten met betrekking tot overheidsopdrachten, de wet Breyne, de huurwaarborgen, de vervoersvergunningen, de kansspelen, of gevraagd door een overheidsinstantie, en consignaties voor de categorieën 'tegoeden van verdwenen of overleden begunstigden', 'vereffende vennootschap of vennootschap in vereffening', 'fondsen na sluiting faillissement', 'gerechtelijk kantonnement', 'andere gerechtelijke consignaties (collectieve schuldenregeling, onteigeningsvergoeding, ...) en notarisgelden:
   • Vul de velden zo nauwkeurig mogelijk in de e-DEPO-toepassing in;
   • Controleer of de gegevens juist en volledig zijn.
  • Voor andere categorieën deposito's:
   • Vul zo precies mogelijk het formulier in voor opening van een dossier in de gewenste categorie (zie hiertoe de specifieke FAQ's), en mail het ingevulde formulier naar info.cdcdck@minfin.fed.be;
   • De Deposito- en Consignatiekas zal het formulier nakijken en u hierna de passende betaalinstructies (rekeningnummer, mededeling) geven. Zonder voorafgaand formulier en/ of mededeling wordt uw storting niet aanvaard en onmiddellijk teruggestort.
 • Kan ik gelden cash uitbetaald krijgen door de Deposito- en Consignatiekas?

  Nee, u kan geen cash geld afhalen aan het loket van de Deposito- en Consignatiekas.

 • Worden er interesten uitbetaald op de in bewaring gegeven gelden?

  De Deposito- en Consignatiekas betaalt in principe voor rekening van de Schatkist intrest uit aan de rechthebbenden op in bewaring gegeven sommen. In het kader van de huidige marktvoorwaarden beloopt die intrestvoet momenteel 0%. De intrestvoet wordt bepaald door een ministerieel besluit.

  De intrestvoeten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing (30%). Dit laatste geldt niet voor de faillissementsfondsen.

  De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de storting en loopt tot de laatste dag van de maand voor de terugbetaling.

 • De deposant is overleden. Welke documenten moet ik aan de Deposito- en Consignatiekas bezorgen om de deposito's vrij te geven?

  Bij overlijden van de deposant (diegene die de borgtocht neergelegd heeft), moeten de erfgenamen een aantal documenten naar de Deposito- en Consignatiekas sturen om de borgtocht vrij te krijgen, samen met de brief waarin de vrijgave toegestaan werd.

  De vereiste documenten verschillen naargelang de erfgenaam en het bedrag. U vindt hieronder een overzicht.

  • Titularissen/ Begunstigden
   • Individueel onderzoek rijksregister voor begunstigden verzekeringen
  • Co-titularissen gemeenschappelijke rekeningen
   • Akkoord van de medetitularis(sen) of volmacht
  • Erfgenamen
   • Akte of attest van erfopvolging
   • Gemeenschappelijke volmacht
  • Notarissen & Advocaten
   • Aanstellingsbewijs (bv. vonnis) of volmacht opdrachtgevers
  • Volmachtdragers
   • Volmacht
  • Schuldeisers
   • Uitvoerbaar vonnis
   • Gemeenschappelijke volmacht
  • Ouders (verlengd) minderjarigen
   • Verwantschap te controleren in het rijksregister
  • Gerechtsdeurwaarders
   • Betekend uitvoerbaar beslag
  • Voorlopige bewindvoerders
   • Kopie van het vonnis van aanstelling
 • Mijn borgstellingsakte ziet er anders uit. Wat nu?

  Vanaf 01/02/2019 heeft de borgstellingsakte van de Deposito- en Consignatiekas een nieuw en modern uitzicht. Dit document vervangt de oude certificaten en heeft dezelfde waarde.

  Onder “ons kenmerk” vindt u het dossiernummer van de Deposito- en Consignatiekas terug. Gebruik dit steeds in uw communicatie met onze dienst, zo kan u snel en efficiënt verder geholpen worden.

  Onder “identificatienummer” vindt u het Rijksregisternummer of het ondernemingsnummer van alle betrokken partijen terug. Zo beschikt de Deposito- en Consignatiekas steeds over uw recente adresgegevens, zonder dat u ons hierover moet informeren.

  Dit document zal u (indien mogelijk) enkel elektronisch bezorgd worden, zodat u hier onmiddellijk over beschikt, zodra het geld ontvangen werd.

  Het document dient niet ondertekend te zijn om rechtsgeldig te zijn.