Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe een roerende schenking laten registreren?

 • Hoe een roerende schenking laten registreren?

  Een onderhandse akte voor een schenking van roerende goederen is een document dat de schenker en de begiftigde opstellen zonder de tussenkomst van een notaris. U kunt op drie manieren een onderhandse akte van een roerende schenking ter registratie aanbieden.

  Opgelet, als u een roerende schenking laat afhandelen via uw notaris, zorgt de notaris in principe voor de registratie, behalve bij ‘in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner’. Om een buitenlandse notariële akte te laten registreren volgt u de volgende stappen.

  1 . Via MyMinfin

  De meest eenvoudige wijze is de onderhandse akte van de roerende schenking ter registratie aan te bieden via MyMinfin.

  1. Zorg ervoor dat u de ondertekende onderhandse akte van de roerende schenking in pdf-formaat op uw pc ter beschikking hebt.
    

         De roerende schenking bestaat uit één document

  De pdf moet:

  • ofwel een scan van het document zijn met de manuele handtekeningen van de schenker en de begiftigde
  • ofwel een origineel digitaal document zijn met de digitale handtekeningen van de schenker en de begiftigde
    

         De roerende schenking bestaat uit verschillende documenten (akte met bijlage)

        U moet al de documenten samenvoegen tot één pdf. Die pdf moet:

  • ofwel een samenvoeging zijn van de scans van de documenten met de manuele handtekeningen
  • ofwel een samenvoeging zijn van de originele digitale documenten met de digitale handtekeningen van schenker en begiftigde, waarbij de digitale handtekeningen van alle samengevoegde documenten behouden moeten blijven

        Hoe het formulier digitaal via eID ondertekenen?


        2. Meld u aan in MyMinfin en doorloop de verschillende stappen in de toepassing.

       3. Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie zal het eventuele betalingsbericht
       en het registratierelaas aan u bezorgd worden via het MyMinfin-portaal onder ‘mijn documenten’. Indien uw eBox geactiveerd is zal
       u hier een melding van krijgen zodra het document beschikbaar is. 

  2. Via de post

  U kunt de onderhandse akte voor een roerende schenking ook ter registratie aanbieden via de post.

  1. Verzamel de ondertekende onderhandse akte voor een roerende schenking en de eventuele bijlagen die u ter registratie wilt aanbieden.

  Gebruik bij voorkeur kopieën van die documenten met manuele handtekeningen van schenker en begiftigde. De papieren documenten die u naar het scanningcentrum opstuurt, worden na het scannen namelijk niet automatisch terugbezorgd.

  1. Vermeld op het te registreren document wie de akte voor een roerende schenking ter registratie aanbiedt:
  • voornaam
  • naam
  • volledig adres

  Die persoon ontvangt het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas (het bewijs van registratie) of het weigeringsbericht met de reden van de weigering.

  1. Stuur de te registreren documenten in een voldoende gefrankeerde envelop naar één van de scanningcentra.
    
  Nederlandstalige documenten

  FOD Financiën – Scanningcentrum
  Roerende schenking
  PB 446
  9050 Gent

  Franstalige documenten

  SPF Finances – Centre de Scanning
  Donation biens meubles
  BP 446
  5100 Namur

  Duitstalige documenten

  FÖD Finanzen – Scanningcenter
  Donation biens meubles
  BP 446
  5100 Namur

  1. Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie zal het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas aan u bezorgd worden per post.
    

  3. Ter plaatse in het kantoor Rechtszekerheid op afspraak 

  Merk op dat met de mogelijkheden van aanbieden via MyMinfin of via de post een verplaatsing naar het kantoor Rechtszekerheid niet nodig is.

  Wilt u toch een afspraak? Neem dan met ons contact op.

  1. Bel naar het nummer 02 572 57 57 om een afspraak te maken. Een medewerker van het contactcenter zal uw vraag tot afspraak doorgeven aan de bevoegde dienst, die vervolgens met u contact zal opnemen om de afspraak vast te leggen.

  Bij het vastleggen van de afspraak krijgt u het adres van het kantoor Rechtszekerheid waar u terecht kunt. Opgelet, tijdens uw afspraak kunt u enkel het te registreren document aanbieden.

  1. Verzamel de ondertekende onderhandse akte voor een roerende schenking en de eventuele bijlagen die u ter registratie wilt aanbieden.

  Het gaat bij voorkeur om kopieën van de documenten met de manuele handtekeningen van schenker en begiftigde.

  1. Vermeld op het te registreren document wie de akte voor een roerende schenking ter registratie aanbiedt:
  • voornaam
  • naam
  • volledig adres

  1. Meld u aan op het kantoor Rechtszekerheid op het vastgelegde tijdstip.

  Indien het zou gaan om een roerende schenking waar de registratierechten toegewezen worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest kan u ter plaatse betalen via Bancontact (gezien de schenkingsrechten kunnen oplopen, dient u in voorkomend geval de bank te contacteren om de limieten voor de mogelijke betalingen met Bancontact via uw debetkaart te verhogen).

 • Zijn er specifieke vermeldingen in de roerende schenking nodig voor het kantoor Rechtszekerheid?

  Om een onderhandse akte van een roerende schenking te kunnen laten registreren, moet dat document zeker de volgende vermeldingen bevatten:

  • de namen van de schenker en de begiftigde
  • het geschonken goed / de geschonken goederen
  • de fiscale woonplaats:
   • de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de schenking
   • de verschillende fiscale woonplaatsen die de begiftigde gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de schenking
  • de datum van de schenking
  • de handtekeningen van de schenker en de begiftigde
  • de graad van verwantschap
  • de zorgvolmacht indien van toepassing

  De begiftigde moet de schenking ook officieel aanvaarden.

  Met die informatie kan het kantoor Rechtszekerheid bepalen welke geregionaliseerde tarieven van toepassing zijn en welk gewest (welke gewesten) de schenkingsrechten moet (moeten) ontvangen.

  Bij aanbieding via de post (of ter plaatse op het kantoor na afspraak) moet u ook op het document vermelden wie de akte roerende schenking ter registratie aanbiedt:

  • voornaam
  • naam
  • volledig adres

  Die persoon ontvangt het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas (het bewijs van registratie) of het weigeringsbericht met de reden van de weigering.

  Ontbrekende informatie

  Als de vermeldingen niet in het document opgenomen zijn, vraagt het kantoor Rechtszekerheid een aanvullende verklaring. De registratie van de roerende schenking is pas mogelijk nadat u die aanvullende verklaring bezorgd hebt.

 • Wanneer wordt mijn roerende schenking geregistreerd?

  Het kantoor Rechtszekerheid registreert uw aangeboden onderhandse roerende schenkingen als ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor registratie.

  In het Vlaamse Gewest registreren we de schenking:

  • op de datum van ontvangst van het document via MyMinfin of via de post als we dat document ontvangen tijdens onze kantooruren
  • op de eerstvolgende werkdag als we het document ontvangen buiten onze kantooruren (tijdens het weekend of op een feestdag)

  Het kantoor Rechtszekerheid stuurt het geregistreerde document door naar de Vlaamse Belastingdienst, die op zijn beurt de verschuldigde belasting vordert.

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest registreren we de schenking na betaling van het schenkingsrecht op de rekening van het kantoor Rechtszekerheid. Voor het exacte bedrag van de schenkingsrechten en het rekeningnummer van het kantoor vermeldt u uw e-mailadres bij de aanbieding van uw schenking. Zo krijgt u een melding in uw mailbox zodra deze info beschikbaar is in het MyMinfin-portaal. Bij aanbieding per post zult u de info per brief ontvangen waarbij u rekening moet houden met de termijnen van postbedeling.

  Wanneer uw schenking geregistreerd is, ontvangt u het registratierelaas (het bewijs van registratie):

  • digitaal bij een digitaal aangeboden schenking
  • op papier bij een aanbieding per post of aan het loket