Steunmaatregelen - particulieren

 • Onze infocenters en kantoren zijn niet meer toegankelijk voor het publiek

  In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), zal de FOD Financiën geen publiek meer ontvangen in zijn infocenters en kantoren.

  Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren.

  Ter herinnering, u kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

  Als u een beroep moet doen op de diensten van FOD Financiën:

  Opgelet: sinds 2 maart 2020 kunt u niet langer een kopie van uw aanslagbiljet krijgen in onze kantoren. Download een kopie via myminfin.be of bel naar ons Contactcenter.

 • Uw belastingaangifte in 2020

  Zoals elk jaar zult u binnenkort uw aangifte indienen (of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen).

  Gezien de huidige situatie, willen we u graag al de grote lijnen van onze aanpak meegeven. Begin mei informeren we u meer in detail.
   

  Dient u uw aangifte zelf in (of via een boekhouder)?

  U kunt uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte raadplegen in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. 

  Als u een aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, ontvangt u die in de loop van de maand mei.
   

  Hebt u hulp nodig om uw aangifte in te vullen? We zullen telefonisch bereikbaar zijn.

  Als u uw aangifte wilt laten invullen, vragen we u om te wachten tot u die ontvangen hebt. U kunt vervolgens bellen naar het nummer dat op de envelop staat.

  U krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 

  Na het invullen per telefoon, ontvangt u vervolgens per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via MyMinfin (Tax-on-web). 

  Om uw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in onze kantoren als in de gemeenten. 

 • Automatische verlenging van het recht op voorschotten en opvolging van nieuwe aanvragen

  In het kader van de steunmaatregelen in verband met het coronavirus, zal DAVO automatisch het recht op voorschotten op onderhoudsgeld verlengen, gedurende de lockdown-periode.

  Wat betekent dit voor de aanvragers die reeds een DAVO dossier hebben?

  1.U ONTVANGT MOMENTEEL EEN VOORSCHOT OP ONDERHOUDSGELD?

  • U heeft in maart van de DAVO een uitnodiging ontvangen om de nodige bewijsstukken te bezorgen om uw recht op voorschotten te verlengen?
   • U hoeft hier niet op te antwoorden, uw recht op voorschotten zal automatisch verlengd worden voor een periode van 6 maanden
  • U heeft nog geen uitnodiging ontvangen van de DAVO om de nodige bewijsstukken te leveren om uw recht op voorschotten te verlengen?
   • De DAVO verlengt automatisch uw recht op voorschotten voor een nieuwe periode van 6 maanden

  2.U ONTVANGT MOMENTEEL GEEN VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD MAAR WENST HIERVOOR EEN AANVRAAG IN TE DIENEN?

  Contacteer het Infocenter dat uw dossier beheert.

  Voor aanvragers die nog geen DAVO dossier hebben:

  U kan eenvoudig online een aanvraag tot tussenkomst indienen via ons webformulier, of u kan het papieren formulier downloaden. Consulteer onze website !

 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 • Werkloosheidsuitkeringen en belastingen
 • Belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19
 • Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis - Verlenging

  Op 6 mei 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland een akkoord (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/akkoord-onderling-overleg-tussen-de-bevoegde-autoriteiten-van-duitsland-en-belgi%c3%ab-met) dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

  De toepassingsperiode van dit akkoord liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en is nu verlengd tot 30 juni 2020.

  De tekst van het verlengingsakkoord kan hier worden geraadpleegd.

 • Dubbelbelastingverdrag België- Nederland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis - Verlenging

  Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord  (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/dubbelbelastingverdrag-belgi%c3%ab-nederland-overeenkomst-tussen-bevoegde-autoriteiten-over) dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

  De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en is nu verlengd tot 30 juni 2020.

  De tekst van het verlengingsakkoord kan hier worden geraadpleegd.