Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nationale Kas voor Rampenschade (NKR)

Rol van de NKR

Burgers en ondernemingen die getroffen zijn door een natuurramp kunnen via hun gemeente/provincie en vervolgens de FOD Binnenlandse Zaken een beroep doen op een tegemoetkoming vanuit de Nationale Kas voor Rampenschade.  Rampen van na 2014 worden niet langer federaal behandeld maar gewestelijk.  De Nationale Kas voor Rampenschade behandelt dus nog enkel lopende dossiers van 2014 en vroeger. De rol van de NKR in de schadeloosstellingsprocedure beperkt zich tot de betaling van de schadevergoedingen en de bijhorende kosten aan de rechthebbenden.

Behandeling van de dossiers

De behandeling van de dossiers en het indienen van aanvragen tot schadeloosstelling voor de rampen die gebeurden vóór 1 juli 2014 worden behandeld door:

  • Het Natuurrampenfonds dat deel uitmaakt van de FOD Binnenlandse Zaken, voor de natuurrampen

De behandeling van de dossiers en het indienen van aanvragen tot schadeloosstelling voor natuur- en landbouwrampen die gebeurden na 1 juli 2014 worden behandeld door de gewesten, d.w.z. door :

Contact

FOD Financiën - Thesaurie
Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS) 
Nationaal Kas voor Rampenschade (NKR)

Tel : (32) (0)257 471 56

E-mail: veerle.brouwier@minfin.fed.be

Teamchef: Veerle Brouwier

Lijst van de nog resterende rampenschade ten laste van de Federale Overheid 

(K.B. 07.05.2015 gepubliceerd in het B.S. op 2 juni 2015)
1. Overvloedige regenval van 12 juni 2012: uitbreiding van de ramp met de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen) 7. Windhoos en rukwinden van 8 november 2013 in de provincie Antwerpen
2. Windhoos en rukwinden van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant 8. Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014 in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
3. Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant 9.

Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014 in de provincies Oost- en West-Vlaanderen

4. Windhoos en rukwinden van 5 augustus 2013 in de provincie Antwerpen 10. Hagel van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5. Overvloedige regenval van 10 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen 11. Overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen
6.

Windhoos en rukwinden van 20 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen