Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvullend pensioen

Inkomsten 2013 (aangifte 2014)

Aftrek aanvullende pensioenbijdragen – Informatieplicht

Premies en bijdragen voor aanvullende pensioenen betaald vanaf 1 januari 2013 zijn fiscaal niet meer aftrekbaar als de informatieplicht ten aanzien van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” niet is nagekomen.

Hetzelfde geldt voor de aanvullende pensioenen die vanaf 1 januari 2013 rechtstreeks worden betaald door de werkgever of de onderneming.

Aanvullende pensioenkapitalen - Wijziging belastingtarief uitkering bij leven

De belasting op de uitkeringen bij leven van aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd met bijdragen van de werkgever of de onderneming verhoogt vanaf 1 juli 2013 van 16,5% naar :

  • 18% voor uitkeringen op 61 jaar
  • 20% voor uitkeringen op 60 jaar

Voor uitkeringen vanaf 62 jaar blijft het tarief van 16,5% gelden. Dat is ook het geval voor uitkeringen bij vervroegde pensionering, ongeacht de leeftijd.

 

Vragen?
 
Bel het Contactcenter FOD Financiën
  • 0257/257 57 (normaal tarief)