Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bedrijfsvoorheffing

Inkomsten 2013 (aangifte 2014)

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

De bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen verhoogt van 20% naar 26,75%.

Vermindering voor statutaire ambtenaren

Statutaire ambtenaren die een belastbare bezoldiging verkrijgen van minstens 513,16 euro en maximum 1.857,59 euro (per maand) krijgen een vermindering van de bedrijfsvoorheffing van 5,83 euro.

Wettelijke premies vrijwillige vierdagenweek-personeelsleden in overheidsdienst

De wettelijke premies toegekend aan de personeelsleden in overheidsdiensten in het kader van de vrijwillige vierdagenweek maken niet langer integraal deel uit van de wedde en zijn niet langer bij het loon gevoegd voor de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Ze zijn afzonderlijk aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 17,15% (zonder vermindering).

 

Vragen?
 
Bel het Contactcenter FOD Financiën
  • 0257/257 57 (normaal tarief)