Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Omdeling belastingvermindering gehuwden en wettelijk samenwonenden

Inkomsten 2012 (aangifte 2013)

De belastingverminderingen die tot voor kort verdeeld werden onder gehuwden of wettelijk samenwonenden naargelang hun aandeel in het kadastraal inkomen van de woning waarvoor ze vermindering kregen, worden vanaf aanslagjaar 2013 verdeeld naargelang hun aandeel in het gezamenlijk belastbaar inkomen. 

Vragen?
 
Bel het Contactcenter FOD Financiën
  • 0257/257 57 (normaal tarief)