Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Berekeningswijze belastingverhoging

Inkomsten 2012 (aangifte 2013)

Vanaf aanslagjaar 2013 worden belastingverhogingen berekend op de belasting die verschuldigd is vóór verrekening van de voorheffingen, belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen. Tot aanslagjaar 2012 werden belastingverhogingen berekend op de verschuldigde belasting na verrekening van alle voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen en voorafbetalingen.

Belastingverhogingen kunnen vanaf aanslagjaar 2013 als het bedrag van de niet- aangegeven inkomsten 2.500 euro of meer bedraagt. Tot en met aanslagjaar 2012 lag die grens op 620 euro.

 

Vragen?
 
Bel het Contactcenter FOD Financiën
  • 0257/257 57 (normaal tarief)