Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Roerende inkomsten en dematerialisatietaks

Inkomsten 2012 (aangifte personenbelasting 2013)

Overgangsregeling – Aangifteplicht

Voor het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) heeft de roerende voorheffing nog geen bevrijdend karakter. U moet dus alle inkomsten uit roerende goederen en kapitaal en alle diverse inkomsten van roerende aard aangeven in uw aangifte in de personenbelasting.

Die aangifteverplichting geldt niet voor:

 • liquidatieboni en intresten op Letermebons waarop een roerende voorheffing van respectievelijk 10% en 15% is ingehouden
 • dividenden en intresten die belastbaar zijn aan 21% en waarop de 4% bijkomende heffing is ingehouden
 • De belastingplichtige moet in zijn aangifte in de personenbelasting verklaren dat hij geen roerende inkomsten heeft verkregen waarop de bijkomende heffing van 4% nog kan worden toegepast.
 • roerende inkomsten waarop een roerende voorheffing van 21% of 25% is ingehouden
 • inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s die de vrijgestelde schijf van 1.830 euro overschrijden en waarop roerende voorheffing is ingehouden, op voorwaarde dat de totaliteit van de inkomsten die de belastingplichtige heeft verkregen minder is dan 20.020 euro en er dus geen aanleiding meer is tot de bijkomende heffing van 4%. De belastingplichtige moet in zijn aangifte in de personenbelasting verklaren dat hij geen roerende inkomsten heeft verkregen waarop de bijkomende heffing van 4% nog kan worden toegepast.

Belastingplichtigen die dividenden of intresten hebben verkregen waarop de 4% bijkomende heffing is ingehouden maar te weinig intresten of dividenden hebben behaald of verkregen om de bijkomende heffing verschuldigd te zijn, kunnen die heffing recupereren via de aangifte in de personenbelasting. In dat geval kunnen ze echter geen beroep doen op de vrijstelling van aangifteplicht (behalve voor de liquidatieboni en de intresten op de Letermebons).

Er is geen aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting op de personenbelasting verschuldigd op dividenden en intresten, ongeacht de herkomst van deze inkomsten.

Inkomsten 2013

De bijkomende heffing van 4% is afgeschaft.

Het tarief voor de inkomsten van roerende goederen en kapitalen en de diverse inkomsten van roerende aard is opgetrokken tot 25%.

Een aantal roerende inkomsten blijven echter belastbaar tegen een lager tarief zoals:

 • het deel van de intresten op gereglementeerde spaardeposito’s uitbetaald aan natuurlijke personen dat meer bedraagt dan 1.880 euro (15%)
 • de intresten op de staatsbons waarop tijdens de periode van 24 november tot 2 december 2011 is ingeschreven en die op 4 december zijn uitgegeven, de zogenaamde Letermebons (15%)
 • de dividenden van residentiële vastgoedbevaks (15%)
 • de eerste schijf tot 56.480 euro van inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, en van wettelijke en verplichte licenties (15%)
 • de liquidatieboni (10%).

Dividenden van residentiële vastgoedbevaks zijn voortaan dus ook onderworpen aan de roerende voorheffing. De criteria om te bepalen of het gaat om een residentiële vastgoedbevak, zijn aangepast.

Zie ook: Circulaire nr. Ci.RH.233/623.477 (AAFisc Nr. 6/2013) dd. 01.02.2013

Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing

De roerende voorheffing op intresten en dividenden is bevrijdend vanaf aanslagjaar 2014. Dit betekent dat u de intresten en dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden niet moet aangeven in uw aangifte personenbelasting. Voor aanslagjaar 2013 bestaat er een speciale overgangsregeling.

Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten en van wettelijke en verplichte licenties, moeten altijd opgenomen worden in de aangifte personenbelasting, ook al is er roerende voorheffing op ingehouden.

Taks op de omzetting van aandelen aan toonder

De taks op de omzetting in 2013 van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen en in aandelen op naam verhoogt van 1% naar 2%.

 

Vragen?

Bel het Contactcenter FOD Financiën
 • 0257/257 57 (normaal tarief)