Publieksraadpleging

FOD Financiën

Publieksraadpleging

Formulier met uw reactie op het voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de:  

  • gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen;
  • volledige omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen.

(*) verplicht in te vullen