Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Commerciële certificaten ‘Isabel’ en ‘Globalsign’ geven vanaf 31 januari 2024 geen toegang meer tot de e-services van de FOD Financiën

Sinds 31 januari 2024 kunt u met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer inloggen op de e-services van de FOD Financiën.

Toegang tot de e-services zonder certificaat

U moet zich persoonlijk aanmelden en zo nodig de juiste rol hebben om in naam van een onderneming te kunnen handelen (ongeacht of u al dan niet actieve mandaten hebt).

1. Aanmelden in eigen naam

Er zijn meerdere alternatieve manieren om in te loggen:

  • met een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of een elektronische kaart voor buitenlanders uitgegeven in België,
  • met itsme® (als u een Belgische elektronische identiteitskaart hebt).

U beschikt niet over een Belgische eID of elektronische kaart voor buitenlanders? Dan hebt u de volgende mogelijkheden om u aan te melden:

  • U kunt zich via eIDAS aanmelden met uw eigen nationaal (dus niet-Belgisch) elektronisch identificatiemiddel, erkend op Europees niveau.
  • U kunt zich laten registreren door u aan te bieden in een ‘registratiekantoor’. Maak een afspraak bij de dienst bevolking van een gemeente met een lokaal registratiekantoor.
  • Als u zich niet fysiek naar België kunt begeven, zult u zich via een online registratiemodule kunnen registreren. Die module is nog in ontwikkeling. Meer info hierover volgt in de komende maanden.

2. Optreden in naam van een onderneming

Om ervoor te zorgen dat medewerkers van een onderneming in naam van die onderneming kunnen blijven optreden (anders dan met een certificaat), moet de wettelijke vertegenwoordiger (of gelijkwaardige functie) hen specifieke rollen toewijzen voor de e-service, ongeacht hoe ze inloggen.
 

Vragen?

Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart

itsme®

eIDAS

  • Om te weten of eIDAS beschikbaar is voor uw land, ga naar het inlogscherm van Biztax, Intervat, FinProf of Finelts en klik op ‘Aanmelden met een elektronische identificatiemiddel erkend op Europees niveau’.
  • Wat hebt u nodig voor uw eerste aanmelding bij eIDAS?
  • Andere vragen: contacteer de bevoegde autoriteit van het betrokken land.

Registratiekantoren

Andere alternatieven

  • Alternatieven zijn in ontwikkeling. Het is momenteel jammer genoeg niet mogelijk u een precieze timing te geven of uw vragen te beantwoorden.