Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Giften

Giften van specifieke goederen

Waarover gaat het?

Belastingverminderingen voor giften zijn ook mogelijk voor giften van de volgende specifieke goederen:

  • giften van medische hulpmiddelen tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020
  • giften van computers die nuttig zijn voor afstandsonderwijs tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020

Meer info


Aanpassing van tarief en plafond van belastingvermindering

Waarover gaat het ?

Voor alle giften die in 2020 daadwerkelijk zijn gedaan (ook voor giften van specifieke goederen):

  • stijgt het tarief van de belastingvermindering van 45 % naar 60 %,
  • wordt het plafond waarvoor de vermindering mag worden verleend, verhoogd van 10 % naar 20 % van het totale netto-inkomen.

Meer info