Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Huurinkomsten

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Waarover gaat het?

Als verhuurder, hebt u huurders:

  • die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen
  • en dat minstens één dag tijdens iedere maand waarvoor op de vermindering aanspraak wordt gemaakt?

Als u de huur kwijtscheldt aan deze huurders voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021, hebt u recht op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.

In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Meer info