Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Bibliotheek

De bibliotheek (North Galaxy-gebouw - Brussel) zal tot nader bericht enkel geopend zijn op dinsdag en donderdag van 9u tot 16u zonder afspraak.

Bibliotheek

 • De collectie

  De Bibliotheek van de Federale Overheidsdienst Financiën beschikt over een verzameling publicaties over openbare financiën, fiscaliteit, economie, recht (fiscaal, burgerlijk, …), duurzame ontwikkeling, groene economie, personeelsbeleid en actuele onderwerpen die interessant zijn voor de ambtenaren van Financiën.

  De collectie wordt samengesteld uit publicaties van zowel nationale als internationale uitgevers.

  Daarnaast bezit de Bibliotheek  e volledige collectie van het Belgische Staatsblad en zijn bijlagen - vanaf de eerste publicatie (1831) tot de publicatie via internet. Vanaf 2003 zijn deze nog enkel digitaal beschikbaar.

  De parlementaire documenten van de federale overheid en de deelstaten, gewesten en gemeenschappen, zijn op papier of digitaal te raadplegen.

  De collectie bevat ook boeken en tijdschriften die zowel op papier als digitaal in de leeszaal kunnen geraadpleegd worden (vb. boeken van Larcier met een identificatiecode voor Strada lex,…).

  De bezoeker heeft ook toegang tot verschillende online-databanken:

  • Belgielex
  • ComptAccount
  • FISCONETPlus
  • HR Magazine
  • IBFD
  • Jura
  • Juridisch Woordenboek Moors
  • Jurisquare
  • Stradalex
  • Tax-Calc
  • Taxwin Gold

  HIER vindt u  de catalogus van de tijdschriften van de (DOCX, 852.91 KB)Bibliotheek (versie 01/01/2021)

 • De collectie raadplegen

  De titels van de aanwezige boeken en tijdschriften, evenals een selectie van geïndexeerde tijdschriftartikels kunt u raadplegen:

  limo.libis.be/FODFIN (externe link)

 • Toegang en bruikleen

  De Bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. De opzoekingen gebeuren door de bezoekers zelf. Er kan altijd een beroep gedaan worden op het personeel van de Bibliotheek  om informatie in te winnen over de beschikbare collecties.

  Enkel de ambtenaren in actieve dienst van de FOD Financiën kunnen maximum 3 boeken uitlenen voor een duur van ten hoogste één maand. Enkel de boeken zijn uitleenbaar, die als zodanig aangeduid zijn in de catalogus. Tijdschriften, kranten, bijwerkingen, … kunnen enkel ter plaatse geconsulteerd worden.

  Ambtenaren kunnen steeds  bestelsuggesties (DOCX, 215.4 KB) doen voor de Infotheek.

  Dit formulier kan verstuurd worden via mail naar bib.noga@minfin.fed.be.


  De bezoekers kunnen fotokopieën maken, mits het respecteren van de Wet betreffende de auteursrechten en de naburige rechten, alsook de deontologische (ICT)code van de FOD Financiën van 1 september 2020, die van toepassing zijn op iedere bezoeker van de Bibliotheek.

 • Openingsuren - Sluitingsdagen

  Openingsuren

  Openingsuren maandag tot vrijdag: van 9.00 tot 16.00 u

  Sluitingsdagen

  Vaste en veranderlijke sluitingsdagen
  Nieuwjaar Vrijdag 1 januari 2021
  Paasmaandag Maandag 5 april 2021

  O.H. Hemelvaart

  Donderdag 13 mei 2021
  Pinkstermaandag Maandag 24 mei 2021
  Nationale feestdag Woensdag 21 juli 2021
  Allerheiligen Maandag 1 november 2021
  Allerzielen Dinsdag 2 november 2021
  Wapenstilstand Donderdag 11 november 2021

  Brugdag

  Vrijdag 12 november 2021

  Feest van de Dynastie Maandag 15 november 2021

  De bibliotheek is tevens gesloten tijdens het jaarlijks verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

  In 2021 is de bibliotheek iedere eerste maandag (werkdag) van de maand gesloten!

  4 januari 2021

  1 februari 2021

  1 maart 2021

  5 april 2021

  3 mei 2021

  7 juni 2021

  5 juli 2021

  2 augustus 2021

  6 september 2021

  4 oktober 2021

  8 november 2021

  6 december 2021

 • Reglement van de Bibliotheek

   HIER (DOCX, 116.87 KB) vindt u het reglement van de Bibliotheek

 • Hoe de Bibliotheek bereiken ?

  Adres Directie Bibliotheek
  North Galaxy - Toren C - Gelijkvloers
  Koning Albert-II laan 33 bus 74
  1030 Brussel

  telefoon : 02 576 39 77 of 02 576 71 71

  e-mailadres : bib.noga@minfin.fed.be
  Bezoekers Ingang voor de bezoekers :
  Koning Albert-II laan 33
  1030 Brussel
  Het "North Galaxy"-gebouw bevindt zich nabij het Brusselse Noordstation.
   
 • Plaats van de Bibliotheek binnen de FOD

  De Bibliotheek van de Federale Overheidsdienst Financiën is een directie van het Kenniscentrum binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning.