Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen - Internationaal

IN 2019 IN WERKING GETREDEN VERDRAGEN TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

  • Wet van 27 april 2018 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016

(BS van 18 januari 2019)

Nieuwe Overeenkomst ter vervanging van de Overeenkomst van 1968

  • Wet van 25 februari 2017 houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970

(BS van 12 juni 2019)

Protocol beperkt tot het aanpassen van artikel 3, paragraaf 1, 8(a) (definitie van de Belgische bevoegde autoriteit) en van artikel 26 (uitwisseling van inlichtingen) van de Overeenkomst van 1970

WETTEN

  • Wet van 11 december 2016 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014

(BS van 3 mei 2019)

Bilateraal akkoord beperkt tot de uitwisseling van fiscale gegevens (TIEA – Tax information exchange agreement)

  • Wet van 7 april 2019 houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016

(BS van 18 juli 2019)

Multilaterale overeenkomst die als doel heeft op snelle en efficiënte wijze de  belastingverdragen aan te passen aan de standaarden en aanbevelingen die werden overeengekomen in het kader van het internationaal project ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (“BEPS”).