Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Keuzemenu

Wanneer u belt naar 02 572 57 57, leidt een keuzemenu u naar de juiste dienst. Hier vindt u een volledig overzicht:

Taalkeuze

telefoontoets 1 Nederlands

telefoontoets 2 Frans

telefoontoets 3 Duits

Directe code

Hebt u een directe code?

telefoontoets 1 Ja, ik heb een code

telefoontoets 1 Ik heb een code van 5 cijfers

telefoontoets 2 Ik heb een code van 10 cijfers

telefoontoets 2 Nee, ik heb geen code (of ik weet niet zeker welke code ik moet gebruiken)

Themamenu

Als u hebt aangegeven dat u geen directe code hebt, kunt u dit themamenu doorlopen:

telefoontoets 1 Belasting of aangifte

telefoontoets 1 Personenbelasting

telefoontoets 1 Hebt u geen btw-nummer?

telefoontoets 1 Woont u in België?

telefoontoets 2 Woont u in het buitenland?

telefoontoets 2 Hebt u een btw-nummer?

telefoontoets 2 Btw

telefoontoets 3 Vennootschapsbelasting – Rechtspersonenbelasting

telefoontoets 4 Bedrijfsvoorheffing

telefoontoets 5 Andere types belasting

telefoontoets 2 Betalen of terugkrijgen

telefoontoets 1 Terugkrijgen

telefoontoets 2 Betalen

telefoontoets 3 Voorafbetalingen

telefoontoets 4 Depositokas

telefoontoets 5 Andere

telefoontoets 3 Woning en vastgoed

telefoontoets 1 Kadaster

telefoontoets 1 Aanvraag kadastraal uittreksel

telefoontoets 2 Kadasteraangifte 43B

telefoontoets 3 Kadastraal inkomen

telefoontoets 4 Andere

telefoontoets 2 Huurcontract

telefoontoets 3 Eigendomsattest of ander getuigschrift

telefoontoets 4 Andere

telefoontoets 4 Douane en Accijnzen

telefoontoets 5 Informaticatoepassingen

telefoontoets 1 Problemen om verbinding te maken met toepassingen

telefoontoets 1 itsme®

telefoontoets 2 Andere

telefoontoets 2 Mandaten en rollen

telefoontoets 1 Mandaten

telefoontoets 2 Rollen

telefoontoets 3 Tax-on-web

telefoontoets 1 Particulier

telefoontoets 2 Onderneming

telefoontoets 4 MyMinfin

telefoontoets 5 Andere

telefoontoets 6 Andere

telefoontoets 1 Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

telefoontoets 2 Betaling van een nationaliteitsaanvraag en naamsverandering

telefoontoets 3 Schenking en overlijden

telefoontoets 4 Register van de uiteindelijke begunstigden (UBO) 

telefoontoets 5 Attesten en documenten

telefoontoets 6 Andere