Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Maaltijdcheque

Verlenging van de geldigheidsduur van elektronische maaltijdcheques

Waarover gaat het?

De elektronische maaltijdcheques zijn onder bepaalde voorwaarden:

  • vrijgesteld van inkomstenbelasting bij de werknemer of bedrijfsleider en
  • aftrekbaar bij de werkgever of onderneming voor een gedeelte van de tussenkomst (2 euro per maaltijdcheque)

Een van die voorwaarden is dat de elektronische maaltijdcheques een beperkte geldigheidsduur van 12 maanden moeten hebben.

Aan de voormelde voorwaarden voor de vrijstelling bij de werknemer of bedrijfsleider en voor de aftrekbaarheid bij de werkgever of de onderneming blijft voldaan wanneer de geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques die tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 inbegrepen en tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 inbegrepen verlopen, met 6 maanden wordt verlengd.

De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques die verlopen in mei en juni 2020, die al met 6 maand werd verlengd, kan nogmaals met 6 maanden worden verlengd.

Meer info