Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Adviesaanvragen Rusland en Belarus

Datum:

Wegens de beperkende maatregelen ten aanzien van Rusland en Belarus dient u als exporteur de bijgevoegde bijlage(n) bij uw aangifte te voegen indien u van mening bent dat uw goederen niet onder de Verordening 2022/328 van 25 februari 2022 of Verordening 2022/355 van 2 maart 2022 vallen of indien u gebruik wenst te maken van één van de uitzonderingen.

De verificateur zal het document analyseren en beoordelen in het licht van de Verordening. Bij twijfel neemt hij/zij contact op met de bevoegde instantie (Gewest/FOD Economie).