Nieuws AML/FT

Januari 2020

  • Openbare raadpleging over een EU-regelgevingskader voor crypto-activa

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over een EU-regelgevingskader voor crypto-activa.

De raadpleging omvat ook vragen over witwaspraktijken. Alle burgers en organisaties zijn welkom om aan deze raadpleging bij te dragen.

U kunt tot 12 maart 2020 via deze link op de raadpleging reageren.

Oktober 2019

  • JURISDICTIES met een hoog risico EN ONDER TOEZICHT

De FATF heeft een nieuwe publieke verklaring gepubliceerd: publieke verklaring van 18 oktober 2019.

  • Best Practices Paper on Beneficial Ownership for Legal Persons

De FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: ‘Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons’.

Dit document bevat voorbeelden over de wijze waarop landen de FATF-aanbevelingen met betrekking tot de transparantie van de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen effectief kunnen implementeren. Op verschillende plaatsen wordt er verwezen naar de wijze waarop België dit heeft aangepakt.

Augustus 2019

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juli 2019

  • TERRORIST FINANCING RISK ASSESSMENT GUIDANCE 

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

  • AANPASSINGEN AAN DE WETGEVING OVER FINANCIËLE BEPERKENDE MAATREGELEn

De FOD Financiën heeft hierover informatie gepubliceerd: nieuws.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers.

Juni 2019

  • Juridicties met een hoog risico en gecontroleerde juridicties

FATF heeft een nieuwe openbare verklaring gepubliceerd : Openbare verklaring van 21 juni 2019.

Meer informatie over landen met een hoog risico.