Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nieuws AML/FT

Mei 2021

Webinar over risicogebaseerd toezicht - Toezicht op de inspanningen van de particuliere sector om het witwassen van geld te bestrijden - van het aanvinken van vakjes naar het beperken van risico's

Het FATF heeft een webinar georganiseerd: webinar over risicogebaseerd toezicht.

In dit Webinar spreken de auteurs van de ‘FATF's Risk-Based Supervision Guidance’ over het beoordelen van risico's en het toepassen van dat begrip om prioriteit te geven aan het dagelijkse werk van supervisors. Daarnaast spreken de private sector en de financiële inclusiegemeenschap over wat effectief toezicht voor hen betekent.

Maart 2021

Richtlijnen voor een Risk based supervision

De FATF heeft zojuist een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a risk based approach

Deze guidance voor risicogebaseerd toezicht zal toezichthouders helpen om alle risico's aan te pakken en de beschikbare middelen in te zetten waar de risico's het grootst zijn.

Onbedoelde gevolgen van de FATF-aanbevelingen

In februari 2021 lanceerde de FATF een nieuw project om onbedoelde gevolgen van onjuiste implementatie van FATF-normen te onderzoeken en te beperken. Het project zal zich concentreren op vier hoofdgebieden:

  1. de-risking, verlies of beperking van toegang tot financiële diensten
  2. financial exclusion (financiële uitsluiting), een fenomeen waarbij individuen worden uitgesloten van het formele financiële systeem en de toegang tot financiële basisdiensten wordt ontzegd
  3. belemmering van de werking van de non-profit sector als gevolg van het niet-toepassen van  de risicogebaseerde benadering van de FATF
  4. mogelijk misbruik van de FATF-normen of AML/CFT-beoordelingsprocessen om fundamentele mensenrechten in te perken of te onderdrukken

De FATF verwelkomt elke input over deze onderwerpen (academisch onderzoek, perspectieven van de industrie en het maatschappelijk middenveld, en gedocumenteerde gevallen met onbedoelde gevolgen).

Informatie kan worden gestuurd naar pscf@fatf-gafi.org.

Input is welkom zolang het project loopt, maar wordt bij voorkeur vóór 20 april 2021 ingediend.

Meer info

Webinar: Trade based Money laundering (Witwassen van geld via handelsconstructies)

Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en flexibele methoden om geld wit te wassen van geld. Het wordt door criminelen op grote schaal gebruikt om de opbrengsten van misdrijven te verhullen en te verplaatsen door deze te vermengen met legitieme zakelijke transacties.

In december 2020 hebben de FATF en de Egmont Group of CRF een rapport gepubliceerd over Trade Based Money Laundering, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de meest recente trends en ontwikkelingen, alsook en een aantal goede praktijken meegeeft voor autoriteiten om hiermee om te gaan (meer info).

In maart 2021 werd dit rapport aangevuld met een lijst van risico-indicatoren bedoeld om bedrijven uit de particuliere sector te helpen bij het opsporen van Trade Based Money Laundering (meer informatie).

De FATF organiseerde op donderdag 18 maart 2021 van 13.00 uur tot 14.30 uur CET een webinar om de meest recente trends en ontwikkelingen op het gebied van op handel gebaseerd witwassen van geld te bespreken. Tijdens het webinar presenteerden experts met verschillende professionele achtergronden hun ervaringen en bespraken ze de uitdagingen waarmee de overheid en de private sector worden geconfronteerd om deze dreiging het hoofd te bieden.

U kunt de webcast van het webinar bekijken door hier te klikken.

Openbare raadpleging over de ontwerprichtlijnen van de FATF over de risicogebaseerde benadering van virtuele activa en aanbieders van virtuele activadiensten

De FATF werkt aan een update van zijn richtlijnen voor een op risico gebaseerde benadering van virtuele activa en virtuele activadienstverleners (VASP's). In dit kader organiseert de FATF een publieke consultatie met belanghebbenden uit de private sectorwaarbij tegen 20 april een input wordt gezocht van vertegenwoordigers van de VA-gemeenschap, inclusief academici en politieke instanties, VASP's, technologieontwikkelaars en leveranciers, andere gereguleerde entiteiten (zoals banken) of andere spelers.

Meer info

Juni 2020

De FATF heeft zojuist een nieuw document gepubliceerd: Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade

De illegale handel in wilde dieren en planten is een grote transnationale georganiseerde misdaad, die jaarlijks miljarden aan misdaadopbrengsten genereert. De Financial Action Task Force (FATF) heeft een nieuwe studie uitgevoerd om landen te adviseren over de stappen die zij kunnen nemen om het witwassen van geld uit de illegale handel in wilde dieren en planten aan te pakken Dit is het eerste wereldwijde rapport van de FATF over dit onderwerp. Het is gebaseerd op bijdragen en casestudy's van meer dan 50 landen in het wereldwijde netwerk van de FATF en waarnemers, alsook van het maatschappelijk middenveld en de werkgroep United for Wildlife Financial.

Januari 2020

Openbare raadpleging over een EU-regelgevingskader voor crypto-activa

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over een EU-regelgevingskader voor crypto-activa.

De raadpleging omvat ook vragen over witwaspraktijken. Alle burgers en organisaties zijn welkom om aan deze raadpleging bij te dragen.

U kunt tot 12 maart 2020 via deze link op de raadpleging reageren.

Oktober 2019

JURISDICTIES met een hoog risico EN ONDER TOEZICHT

De FATF heeft een nieuwe publieke verklaring gepubliceerd: publieke verklaring van 18 oktober 2019.

Best Practices Paper on Beneficial Ownership for Legal Persons

De FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: ‘Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons’.

Dit document bevat voorbeelden over de wijze waarop landen de FATF-aanbevelingen met betrekking tot de transparantie van de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen effectief kunnen implementeren. Op verschillende plaatsen wordt er verwezen naar de wijze waarop België dit heeft aangepakt.

Augustus 2019

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juli 2019

TERRORIST FINANCING RISK ASSESSMENT GUIDANCE 

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

AANPASSINGEN AAN DE WETGEVING OVER FINANCIËLE BEPERKENDE MAATREGELEn

De FOD Financiën heeft hierover informatie gepubliceerd: nieuws.

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals.

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession.

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

FATF heeft een nieuw document gepubliceerd: Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers.

Juni 2019

Juridicties met een hoog risico en gecontroleerde juridicties

FATF heeft een nieuwe openbare verklaring gepubliceerd : Openbare verklaring van 21 juni 2019.

Meer informatie over landen met een hoog risico.