Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Nieuws Financiële sancties

Juni 2021

17 juni

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 17 juni 2021 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 166.95 KB)

April 2021

23 APRIL

 Semestriële herziening van de nationale lijst (XLSX, 52.14 KB) bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

Maart 2021

12 MAART

Besluit en Verordening van 12 maart 2021 betreffende einde van beperkende maatregelen tegen Egypte

December 2020

7 december

Besluit en verordening van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

November 2020

8 NOVEMBER

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 293.58 KB) (PDF, 48.14 KB)

Oktober 2020

8 oktober

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 8 oktober 2020 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 46.67 KB)

Juli 2020

16 juli

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 16 juli 2020 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 27.51 KB)

Mei 2020

21 Mei

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 21 mei 2020 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 157.33 KB)

April 2020

28 ApRIL

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 44.97 KB)

Maart 2020

4 maart

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 4 maart 2020 drie entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 153.26 KB)

Februari 2020

25 FEBRUARI

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 25 februari 2020 vijf entiteiten op de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, gewijzigd:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 52.45 KB)

25 FEBRUARI

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 25 februari 2020 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 651.88 KB)

23 FEBRUARi

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 23 februari 2020 twee entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 175.79 KB)

18 februari

Op 18 februari 2020 zijn enkele vermeldingen verwijderd van de ISIS (Da'esh) en de Al-Qaida sanctielijst. De Commissie heeft dit besluit genomen na bestudering van de verzoeken tot schrapping van deze namen op de lijst die zijn ingediend via het Bureau van de ombudsman dat is ingesteld bij resolutie 1904 (2009), en de uitgebreide verslagen van de ombudsman over deze verzoeken:

Wijziging sanctielijst

4 februari

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 4 februari 2020 één entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 50.84 KB)

December 2019

6 December

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 6 december 2019 85 entiteiten op de lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, gewijzigd:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 383.49 KB)

November 2019

3 November

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 293.58 KB)

September 2019

10 September

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme:

 Wijziging sanctielijst (PDF, 47.84 KB)