Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiften PB aanslagjaar 2022 (negatief saldo): feedback over de voordelen voor de aangiften ingediend ten laatste op 31 augustus 2022

Datum:

Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022, hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten van een voordeel: een snellere terugbetaling.

Zo werd 81 % van die aangiften ingekohierd voor eind september 2022.

De overige aangiften konden door mogelijke fouten in de identificatie niet ingekohierd worden binnen deze periode. Het gaat om de normale inkohieringsprocedure: voor dergelijke aangiften is een handmatige tussenkomst nodig, wat noodzakelijk tot een langere behandelingstermijn leidt.

We gaan door met toepassen van dit voordeel voor aanslagjaar 2023: de aangiften met een termijn tot 18 oktober 2023 die ingediend worden op ten laatste 31 augustus 2023, genieten van een snellere terugbetaling of een latere betaling.